Od lansiranja kampanje Come out u januaru, ILGA-Europe i njeni članovi/ce su se obratili kandidatima/kanjama za sve zemlje Europske unije te ih potakli da potpišu njihovu Izjavu od 10 tačaka. Sveukupno su 1194 kandidata/kinje iz 28 zemalja članica Europske unije pristali/e na 10 prioriteta za LGBTI prava za sljedeći Europski parlament.


Gabi Calleja, izvršna direktorica ILGE – Europe je izjavila: “Zahvaljujemo svim kadidatima i kandidatkinjama koji su podržali našu Izjavu. Ogroman broj onih koji su nas podržali je naznaka rastuće podrške između stranki za LGBTI jednakost. Sad nas čeka pravi posao. Obećanja se moraju sprovesti u djela. Članovi/ce parlamenta koji/e su potpisali Izjavu moraju postati pokretna sila za ljudska prava i LGBTI jednakost u sljedećem Europskom paralementu. Njihov prvi test će biti da osiguraju da se sljedeća Europska komisija posveti usvajanju europske LGBTI strategije kao i unutarnje strategije Europske unije za ljudska prava.”


Gabi Calleja je dodala: “Moramo se zahvaliti svim LGBTI grupama i saveznicima koji su se moblizirali da bi ova kampanja uspjela. Naša je kampanja dokaz da građanska mobiliziranost može izvršiti utjecaj.”


Ranije ovog mjeseca, ILGA-Europe je lansirala Rainbow Europe Map i Godišnji izvještaj stanja ljudskih prava LGBTI osoba u Europi, povodom Međunarodnog dana obilježavanja homofobije i transfobije, te saopćila da je Europa pokazala tek osrednji iskorak pri zaštiti LGBT ljudskih prava.


Paulo Corte-Real, izvršni direktor ILGE- Europe, kaže za ishod Europskih izbora 2014. sljedeće: “Rezultati izbora su šokirali Europsku uniju zbog porasta udjela ekstremne desnice u sljedećem Europskom parlamentu. Međutim, velika većina parlamenta je i dalje u rukama političkih grupa koje podržavaju Europsku uniju osnovnih prava i nediskriminacije. Nastavit ćemo s radom sa strankama koje se u potpunosti pridržavaju agende ljudskih prava i LGBTI jednakosti da osnažimo podršku između stranaka koja je potrebna više nego ikad da bi se održale vrijednosti dostojanstva, jednakosti i socijalne pravde u Europi.”


Više informacija na lgbt.ba