U subotu 16. marta 2019. godine, sa početkom u 18h, u Ateljeu Figure (Danijela Ozme 12), održaće se promocija foto-monografije:

IZA SEDAM LOGORA: Od zločina kulture do kulture zločina”,

koja je autorski rad Hrvoja Polana, Viktora Ivančića i Nemanje Stjepanovića, u izdanju beogradskog forumZFD-a.

Na promociji govore:

  • Nerzuk Ćurak, profesor sarajevskog Fakulteta političkih nauka;
  • Viktor Ivančić, novinar i pisac;
  • Hrvoje Polan, fotoreporter.

Razgovor moderira: Nataša Govedarica, direktorka organizacije forumZFD u Srbiji.


Knjiga kroz tri zasebne autorske cjeline govori o iznimnoj važnosti očuvanja prostora kulture kao prostora slobode. Uzimajući za polazište domove kulture i objekte kulturne namjene koji su tokom ratova devedesetih pretvoreni u logore i mučilišta, foto-mongrafija sinergijom snažnih kreativnih izraza, te faktografskom komponentom, poziva na promišljanje o odnosu konstrukta nacionalne kulture i nacionalno motivisanog ratnog nasilja. Egzekutivni karakter ideološki oblikovane „nacionalne kulture“ - upućuju autori – efikasna je priprema terena za nastup „nacionalne torture“ i služi proizvodnji konteksta koji uspostavlja i opravdava nečovječnost.

«Zato, kada budete čitali 'Iza sedam logora – od zločina kulture do kulture zločina', ne predbacujte si zbog mučnine koja će vas zasigurno ophrvati: znajte, naime, da je ona mjera istine koju vam je ova rijetka i – u ovome vremenu laži – nadasve potrebna monografija, uspjela podastrijeti.» (Boris Pavelić, Novi list; 18.12.2018.)

Promociju organizuje beogradski forumZFD.