Mi franjevci Franjevačkog samostana Sv. Luke u Jajcu smatramo da nacionalni spomenik Crkva sv. Marije sa zvonikom sv. Luke i ubuduće treba ostati u nadležnosti JU Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca.

Pritom se pozivamo na Odluku Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika od 21. siječnja 2003. godine, objavljenu u Službenom glasniku BiH br. 15/03 u kojoj stoji „da je Vlada Federacije BiH dužna da osigura pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika.“

Nacionalni spomenik Crkva sv. Marije sa zvonikom Sv. Luke dragocjenost je opće kulturne baštine Bosne i Hercegovine, kao jedini preostali reprezentativan primjer europskih arhitektonskih stilova romanike, gotike i renesanse, i ima veliku povijesnu, simboličku i sentimentalnu vrijednost za bosanske franjevce i katolike, jer je taj objekt od konca 12. do početka 16. stoljeća bio franjevačka crkva koja je nakon propasti bosanskog kraljevstva (1463.), nekoliko desetljeća kasnije, godine 1528. adaptirana u džamiju Fethiju, odnosno Sultan Sulejmanovu džamiju. Poštujemo i uvažavamo i činjenicu da je ovaj objekt više od tristo godina služio i kao džamija (od 1528. do 1832.) i da je on u simboličkom i duhovnom smislu važan i jajačkim i bosansko-hercegovačkim muslimanima, ali ne možemo prihvatiti zahtjev Islamske zajednice BiH, odnosno Medžlisa Islamske zajednice Jajce i Sjedinjenog vakufa Jajce da se ovaj objekt vrati na upravljanje spomenutim institucijama. Nije prihvatljivo niti bi bilo razborito da spomenik koji je kulturno naslijeđe svih, postane isključivo vlasništvo samo jedne strane. Smatramo da bi takva odluka bila nepravedna i da bi imala nesagledive posljedice za vjerske i etničke odnose u gradu Jajcu i našoj domovini Bosni i Hercegovini.

Budući da se oko ovog spomenika kulture konstantno vode sporovi između Islamske zajednice i Katoličke crkve u BiH, a u poslijeratnom vremenu i političkih predstavnika bošnjačkog i hrvatskog naroda, što ima negativne posljedice za odnose katolika i muslimana u gradu Jajcu i BiH, smatramo da je najbolje rješenje da ovaj objekt zadrži svoj sadašnji status i da se o njemu brinu nadležne državne, federalne i općinske institucije. Zato apeliramo na predstavnike Islamske zajednice i Katoličke crkve u BiH i na političke predstavnike dvaju naroda, da u duhu međureligijskog dijaloga i međuetničkog povjerenja, ulože zajedničke napore da nacionalni spomenik Crkva sv. Marije sa zvonikom sv. Luke ne bude kamen spoticanja u vjersko-etničkim odnosima, nego spomenik kulture koji će svjedočiti o zajedničkoj povijesti i povezivati ove dvije vjerske i narodne zajednice.

Jajce, 27. 7. 2019.

U ime Franjevačkog samostana Sv. Luke

Fra Vinko Marković, gvardijan