Sebizam (‘sajkološki termin)

SJebizam (prekodrinska verzija)

Samoklik (Hrvatski, književni)

Sebić (zagrebaTjki)

Svojko/својко (šumadi’ski)

Samokidačica (bgd’ski)

‘SamoJa’izam (sociološki)


Uglješa Bojat | Radio Gornji Grad