Arapski svet je istovremeno i tajanstven, i zlokoban, strahujem od njega, naime, ne zavaravam sebe da je terorizam nastao ni iz čega. Svaka verska ili rasna predrasuda mi je strana, i zbog toga mislim da je najracionalnije da se s ovim terorizmom obračunaju sami Arapi, jer će se inače javiti talas opšteg antiarapskog raspoloženja, što neće nikako imati dobar kraj, jer će to pre ili kasnije odvesti do civilizacijskog konflikta. Hoće li se ispuniti Hantingtovo predskazanje? Sukob civilizacija? Posle Al Kaide imamo Islamsku državu, bojim se da će sledeća etapa doneti nešto još gore. Pristalice Islamske države objavljuju u poslednje vreme – danas nam se čini naivnu – mapu širenja Islamske mega-države. Prema jednoj od tih mapa deo Islamske države biće i Mađarska i Austrija.


| Više crtica iz teksta Generacija u bekstvu ovoga autora čitajte na portalu autonomija.info