Klimnem glavom, razumeo sam. „Onda je i kulinarstvo isto tako važno”, pokušavam da makar unekoliko demantujem svoju neobaveštenost. Na to su me podsetili romani Žigmonda Morica, naime, kod njega sam pročitao da su u „rođačkom svetu” veoma važne ukusne i nadasve obilne večere. „Tako je” – klimnuo je glavom K. M: o nekoj boljoj, lepšoj budućnosti ne može se suvislo razgovarati dok ti krče creva”. Stvari mi polako postaju jasne. Usput mi postaje jasno i to, zašto je roman Žigmonda Morica Rođaci (1932) još uvek najaktuelniji vojvođanski mađarski roman, ali i to zašto se danonoćno ispaljuju teške frazetine o sve lepšoj budućnosti. Požurio sam kući da ponovo čitam Morica, ali nekako mi ne ide, nemam snage. Željno iščekujem lepe letnje večeri, ni najmanje nisam raspoložen da se suočavam sa stvarnošću. Možda se sve to dešava zbog brzog i permanentnog smanjivanja korpusa naše manjinske etničke zajednice, pokušavam da opravdam situaciju.


ekseri


Uz to, sva je prilika da se smanjila i socijalna mobilnost, siromašna deca sa sela, naročito sa njegovih rubova, teže napreduju na intelektualnoj lestvici. Nažalost, o ovim i sličnim socijalnim pitanjima gotovo da nema ni pomena u javnosti. Bezvoljno ostavljam sve to po strani, i čitam – valjda kao utehu – jedan esej Đule Ilješa. Oko mi zapinje za ovu rečenicu: „Slobodu nije moguće tumačiti na dva načina. Jedna nacija ne može da traži za sebe u zajednici nacija više slobode nego što je ona sama spremna dati svakom svom pripadniku ponaosob.” Popravljam, nijansiram tekst svog izlaganja za sutrašnju međunarodnu konferenciju srpskog PEN centra. Postoje stvari koje još nisam u stanju da ispričam. Dva puta sam se ozbiljno ponadao slobodi, oba puta sam ostao duboko razočaran. Znamenite 1968. godine u prvom planu je bila borba za individualne slobode, kad su se mlade generacije zanosile idejom da je oslobođeni, emancipovani pojadinac garant slobode čitavog društva. Pokret je odozdo organizovan i širio se na jedan neverovatno spontan način. Bio je pun utopističkih i anarhističkih crta, naspram vlasti zalagao se za vlast bez vlasti, naspram politike za antipolitiku. Zalagao se za uspostavljanje dobrovoljnih komuna lišenih bilo kakvog vida nasilja. Hteo je da stvori male krugove slobode koji bi se organizovali u veliku globalnu mrežu. Međutim, pokazalo se da je sistem jači od pokreta, i šezdesetosmaške ideje su poražene. Da, sve sam to napisao u svom romanu Dupla ekspozicija. Pisao sam rekvijem, i ne sluteći šta me čeka. Možda sam bio suviše pesimističan, pomislio sam dvadeset i jednu godinu kasnije, jer je rušenje berlinskog zida dalo snažan impuls ideji ujedinjene Evrope, ohrabrilo je antitotalitarne pokrete. „Evropa – odmah” – to je bila najvažnija parola emancipatorskih pokreta. „Plišane revolucije” su nastajale u znaku kulture ljudskih prava, međutim, ubrzo su izlazile sa programima koji su isticali primat slobode društva (kolektiva), a ne pojedinca. Ovi pokreti već nisu bili odozdo, nego odozgo organizovani. A organizovale su ih one elite koje su izvukle pouke iz poraza šezdesetosmaških ideja. I uskoro na čelu tih pokreta nije više bilo umetnika, sanjara, smenili su ih pravnici i politički aktivisti, tehničari koji su pošli od one racionalne teze da individualne slobode može da garantuje samo višestranačka demokratija i slobodno tržište.


Šezdesetosmaški principi nisu se našli na vidljiv način u sukobu s principima formulisanim 1989. godine, ali nisu mogli ni da se međusobno usklade, iz toga su i nastali izvori novih konflikata. Ta situacija je postala jasna odmah nakon promene društveno-političkog sistema, kad je nova politička elita počela više da se poziva na slobodno tržište, a manje na ljudska prava. Nije usledila, dakle, sinteza šezdesetosme i osamdesetdevete. Ko još danas pominje lične slobode? Danas svi govore samo o kolektivu, pojedinac se našao duboko u drugom planu. Nema više i ni ličnog ugleda, ni ličnog primera. U javnom životu, javnom govoru, individualizam je skoro izjednačen sa psovkom.

Novokapitalistička klasa čvrsto drži vlast u svojim rukama. Morao sam, ipak, da napišem taj rekvijem.

*Tekst preuzet s portala autonomija.info