Gače, prugaste pidžame, knjige, stolnjake, svijećnjake i vaze,
sve za kunu, dvije, deset ne dam buraz, kune su da se paze.
Ponekad priuštimo kobase, gemišt ili pivo da žeđ gase.
Cigani na hrpe prodaju staru robu, smeće i ekonomsku slobodu,
a mi sretni idemo kući, vidiš draga, u demokraciji se sve nauči.


(M. Grakalić, ”U agoniji” 2011.,
slikovnost: Hrelić, izvor: Radio Gornji Grad)