Internacionalna biznis konferencija

Biznisnova 2013
24.-26. maj, Master centar, Novi Sad
www.biznisnova.com


O KONFERENCIJI BIZNISNOVA 2013
Biznisnova je konferencija koja promoviše preduzetništvo, samozapošljavanje, radnu etiku i inovativne modele privređivanja, a realizovaće se kroz sistem predavanja i radionica za osnaživanje preduzetnika, ali i konkretnim povezivanjem investitora i onih kojima je investicija neophodna za početak i napredak u privređivanju.Međunarodna konferencija Biznisnova želi da razbije mit da je inovacija predodređena odabranim pojedincima kao što su: Bil Gejts, Stiv Džobs, Rej Krok, Majkl Del i slični, jer oni nisu samo imali „ludu sreću“ već veštine i znanja uspešnih preduzetnika.


Kroz primere dobre prakse, iskusne predavače i radioničare konferencija Biznisnova odgovoriće na pitanjezašto i kako možemo koristiti inovaciju u razvoju poslovanja i samozapošljavanju.
Govornici na konferenciji:


Kevin Bern (Kevin Byrne) - vlasnik je najuspešnije kompanije u Engleskoj u 2011. godini, CheckaTrade.com i dobitnik nagrade Best Customer Focus National Award 2010. Počasni nosilac Olimpijske baklje 2012.

dr Želimir Vilijam Todorović profesor na predmetu Preduzetnistvo i mala preduzeca, na prestiznom Indiana University, USA

dr Nikola Čanak - priznati predavač i praktičar iz oblasti primenjene psihologije, pre svega na temu ličnog i profesionalnog uspeha.

Aleksandar Radukin - susonivač kompanije Homepage koja je nagrađena za najbolju internet marketing kampanju u 2012. godini. Jedan je od internet marketing pionira na ovim prostorima.

Predrag Garašanin - arhitekta i brending mag! Već jednu deceniju u advertajzingu, radi kao stručnjak u New Moment kompaniji kao direktor planiranja.

Paul Diorio - psihoterapeut sa usmerenjem u transakcionoj analizi i 15 godina iskustva u oblasti savetovanja grupa i pojedinaca. Paul je član MBACP (British Association for Counselling and Psychotherapy), ITA (Institute of Transactional Analysis) i EATA (European Association for Transactional Analysis).
I mnogi drugi,...


Svi zainteresovani se mogu odluciti za jedan od dva paketa:

PIONIRI paket - uključuje prisustvo celokupnom programu konferencije, što obuhvata prisustvo predavanjima, ručak, učešće na izabranim radionicama i networking koktelima. Kotizacija iznosi 7.900,00 dinara.

BIZNIS paket uključuje prisustvo predavanjima i networking koktelima. Kotizacija za Biznis paket iznosi 4.900,00 dinara.

Prijave i više informacija možete dobiti putem sajta www.biznisnova.com