Mjesto

Kuća mira – Franjevački samostan Rama – Šćit

Šćit bb

88440 Prozor – Rama

Tel: + 387 36 780 678

Fax: + 387 36 780 680 E-mail: samostan@rama.co.ba http://www.rama.co.ba


Vrijeme

Četvrtak, 16. – nedjelja, 19. listopada/oktobra 2014.


Organizator

Centar za krš i speleologiju, Sarajevo

E-mail: covjekikrs@gmail.com


Organizacijski odbor

1. Tanja Bašagić

2. Ilhan Dervović

3. Jelena Kuzman Katica

4. Simone Milanolo, predsjednik

5. Jasmin Pašić


Znanstveno–stručni odbor

1. Darko Bakšić

2. Ognjen Bonacci

3. Vlado Božić

4. Jelena Ćalić

5. Andrej Kranjc

6. Alen Lepirica

7. Ivo Lučić, zamjenik

8. Andrej Mihevc

9. Simone Milanolo

10. Petar Milanović

11. Jasminko Mulaomerović, predsjednik

12. Dražen Perica

13. Boris Sket

14. Radislav Tošić


Teme skupa:

• opća karstologija

• geomorfologija

• speleologija

• speleobiologija (biospeleologija)

• upravljanje krškim okolišem i zaštita prirode

• turizam i gospodarstvo

• kultura i kulturni krajolik

• hagiotopografija

• krš u umjetnosti

• interdisciplinarne teme


Uvodna tema: prirodne i antropogene promjene krških okoliša i krajolika


Ekskurzija i izleti

Cjelodnevna ekskurzija: Šćit – Prozor – Jablanica – Blidinje – Tomislavgrad – Šuica – Kupres – Šćit (obuhvaća kanjone i /ili doline rijeka Rama, Doljanka i Šuica, te krška polja: Dugo polje, Duvanjsko polje, Kupreško polje, Vukovsko i Ravno polje). Mogućnost za kraći obilazak: Ramsko jezero

Posjet Etnografskoj zbirci Franjeva čkog samostana Rama – Šćit


Tehničke informacije:

Radni dio skupa – izlaganja i posteri održat će se u prostorijama Kuće mira u Franjevačkome samostanu Rama–Šćit


Prijava na skup i rok za predaju sažetaka: 1. 9. 2014. na e-mail: covjekikrs@gmail.com Drugi poziv i program skupa prijavljeni će dobiti do 1. 10. 2014.

Cjeloviti radovi se predaju u elektronskom obliku prilikom registracije.

Sudionici se prijavljuju putem elektronske pošte. Autori mogu predložiti oblik predstavljanja (usmeno izlaganje ili poster), a odluku će donijeti Znanstveno – stručni odbor.


Sažeci s ključnim riječima trebaju biti dostavljeni na jeziku autora i engleskom jeziku. Izabrani radovi bit će objavljeni u zborniku radova skupa u časopisu Naš krš.


Smještaj: u okviru Kuće mira i Franjevačkoga samostana Rama–Šćit postoji mogućnost smještaja za sudionike uz ograničen smještajni kapacitet. Cijena punog pansiona iznosi 50,00 KM po danu. Predviđeno je da sudionici sami osiguraju i rezerviraju smještaj putem e-mail adrese: samostan@rama.co.ba ili na neki od brojeva telefona koji se nalaze na linku http://www.rama.co.ba/kontakt. Prilikom rezervacije smještaja treba napomenuti sudjelovanje na skupu Čovjek i krš. Postoji mogućnost kampiranja u dvorištu samostana.


Kotizacija: Kotizacija iznosi 50,00 KM i plaća se prilikom registracije sudionika. Za taj iznos sudionici imaju pokrivene troškove ekskurzije, vodiča za ekskurziju, zbornika sažetaka, zbornika radova, večere dobrodošlice i osvježenja u pauzama.


20110401142011kuca mira 2


K cjelovitom poimanju krša


Skup Čovjek i krš nastavlja se ove godine u slikovitom okružju Ramskoga jezera, na rubu Vanjskih Dinarida. Cilj mu je nastavak afirmacije krških potencijala te zaštita krških ekosistema i njegove krške baštine. To se namjerava postići kroz bolja povezivanja i upoznavanja ljudi zainteresiranih za pitanja krša, te razmjene znanstvenih novosti.


Željeli bismo dodatno potaknuti pažnju sudionika i prijave radova koji se bave promjenama u krškim okolišima i krajolicima, koje mogu biti rezultat prirodnih procesa, a posebno utjecaja čovjeka. No, kao i svake godine otvoren je širom spektar tema iz kojih možete prijaviti svoje radove. To su: opća karstologija, geomorfologija, speleologija, biospeleologija, upravljanje krškim okolišem i zaštita prirode, turizam i gospodarstvo, kultura i kulturni krajolik, krš u umjetnosti i druge interdisciplinarne teme.


Polazimo od najširega, holističkog pojma karstologije, i to ne samo od njegove znanstvene djelatnosti nego i praktičnog angažmana, pa pozivamo i ljude iz privrede, one koji se bave edukacijom ili upravljanjem lokalnim zajednicama. Krš može biti adekvatno shvaćen, korišten i zaštićen samo ako mu pristupamo s različitih područja i stajališta.


Skup je prilika mladim istraživačima da uspostave suradnju s drugima, ne samo vršnjacima iz regije, nego i karstolozima svjetske reputacije. Kao i na sličnim dosadašnjim susretima, želimo pružiti mogu ćnost za preliminarno predstavljanje aktivnosti speleoloških klubova i društava, koje će upravo iza sebe imati najintenzivnije ljetno razdoblje.


I ove godine se nadamo plodnoj razmjeni informacija, opuštenom druženju, te uživanju u ambijentima iznimnog krša i njegove baštine.