Bila, kano si nam slavna,
Bila si nam ti jedina.
Bila, kuda si nam ravna,
Bila, kuda si planina!
Teci Hipo, Uni teci,
Nit' Raiffeisen silu gubi,
Sinje more svijetu reci,
Da kredite Hrvat ljubi.
Dok mu lihvar kaput šije,
Dok ovrha njega vije,
Dok mu grobak banka rije,
Dok kamata živo bije!


Pr(ij)edložio Nenad Veličković