34515284

Ulaz u spilju u Wonderwerku

Mikroskopski ostaci spaljenog drva otkriveni su u spilji zajedno s karboniziranim kostima i kamenim oruđem. Analize pokazuju da su ovi materijali  na mjestu bili zapaljeni. Vatra – užežena travom, grančicama i lišćem – vjerojatno je bila korištena za pripremanje hrane, prije svega mesa, jer na to sugeriraju ostatci kostiju. Prema autorima, istraživanje pokazuje da se radi o nepobitnom dokazu u arheološkim istraživanjima koji svjedoči najranije sagorijevanje u vatri. Rezultati se slažu i s hipotezom da su čovjekovi preci, počevši od homo erectusa, jeli hranu pripremanu na vatri.

Corriere.it