Najveći broj obećanja kod kojih je zabilježen pozitivan pomak u periodu januar-mart 2014, odnosi se tek na početne mjere, koje su trebale davno biti poduzete od strane izvršnih vlasti, a neke od tih mjera su i same partije najavile kao hitne i neodložne u svojim izbornim programima iz 2010. godine. No, mnoge su poduzete tek nakon što je nezadovoljstvo građana/ki eskaliralo na ulicama bh. gradova, ili nakon što su određene socijalne kategorije, poput boraca ili penzionera, zaprijetile protestima ukoliko se njihov položaj bar donekle ne popravi.


Vijeće ministara BiH bilo je najmanje aktivno u ispunjavanju predizbornih obećanja u prethodna tri mjeseca, te je samo 4 obećanja koja se odnose na državni nivo vlasti promijenilo ocjenu, među kojima su 2 obećanja SNSD-a koja se odnose na deblokadu sredstava Elektroprenosa BiH i uspostavljanje uprave u ovoj kompaniji i obećanje SBBBiH o implementaciji državne Strategije za rad na predmetima ratnih zločina, čija se ocjena popravila nakon što je, na 79. sjednici Vijeća Ministara, donijeta Odluka o uspostavi Nadzornog tijela za praćenje provedbe Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.


U Federaciji BiH, ukupno je rađeno na 87 obećanja od čega je 21 obećanje dobilo novu ocjenu. Obećanja koja su dobila pozitivne ocjene u oblasti energetike i ekologije odnose se na uspostavljanje novih institucija za nadzor nad eksploatacijom prirodnih bogatstava i donošenje nove legislative u ovoj oblasti (obećanja SDP-a), te na aktivnosti na deblokadi Elektroprenosa BiH (obećanje SDA). Odluka Vlade FBiH da odobri povećanje penzija od 5% uticala je na smanjenje razlike između stepena rasta prosječne penzije i prosječne plate u Federaciji BiH, te je obećanje SDP-a o usklađivanju plata i penzija, prvi put u aktuelnom mandatu, ocijenjeno kao započeto.


Ovo povećanje nije, međutim, uspjelo obezbijediti pozitivnu ocjenu za obećanje SDP-a o povećanju prosječne penzije na 63% prosječne plate, niti za obećanje NSRZB-a o povećanju prosječne penzije na 50% prosječne plate, s obzirom da je povećanje penzija uticalo samo na to da se ovaj odnos približi stanju kakvo je i zatečeno na početku aktuelnog mandata (prosječna penzija u iznosu od 42,9% prosječne plate). SDP-ovo obećanje o reviziji privatizacije je u ovom izvještajnom periodu dobilo ocjenu započeto. Ova ocjena ne ukazuje na značajan progres u ovoj oblasti, budući da su se aktivnosti Vlade FBiH na ovom polju intenzivirale tek u trenutku i nakon izbijanja socijalnih nemira, iako su ovim obećanjem još 2010. godine bile označene kao „hitne“.


stranke
U Republici Srpskoj, do kraja marta 2014. godiine ukupno je rađeno na 83 obećanja od čega je 12 obećanja dobilo novu ocjenu. Među malobrojnim obećanjima u kojima je došlo do promjene ocjene nalaze se obećanje SNSD-a vezano za donošenje razvojnih planova za nacionalne parkove Sutjeska i Kozara, koje je ponovo pokrenuto nakon cijele godine neaktivnosti. Obećanje SNSD-a o uspostavljanju kompletnog registra nepokretnosti u RS dobilo je lošiju ocjenu u odnosu na prethodnu, s obzirom da je posljednji izvještaj Poreske uprave RS pokazao da se iznos naplaćenih poreza na nepokretnost smanjio u ovoj godini u odnosu na prethodnu. Ocjena obećanja SP RS koje se odnosi na uvođenje antikorupcijskih mjera, popravila se nakon što je Vlada RS, sredinom marta ove godine, donijela više rješenja o provođenju antikorupcijskih mjera. Simptomatično je da su pojačane aktivnosti Vlade RS na ovom polju, slično kao i u slučaju Vlade FBiH, uslijedile tek nakon februarskih protesta, te da je sjednica na kojoj su ove mjere donesene održana u Zvorniku, nakon krize koju je proizvela presuda Privrednog suda u Bijeljini u slučaju zvorničke firme „Birač“ –presuda na koju su, inače, predstavnici/e izvršne vlasti u RS reagovali/e na način potpuno suprotan onome što su njihove partije obećavale. Kao i u Federaciji BiH, odluke Vlade RS o povećanju penzija donijele su prve iole pozitivne ocjene za obećanja SNSD-a i DNS-a o rastu penzija u aktuelnom mandatu, s obzirom da se do sada ispunjavanje ovih obećanja kretalo u smjeru potpuno suprotnom od obećanog.


S obzirom da je do Opštih/općih izbora ostalo još samo šest mjeseci, vladajuće stranke na sva tri nivoa će teško popraviti izuzetno loše rezultate u ispunjavanju obećanja koje su građanima/kama dale prije četiri godine. Pored toga, činjenica da se čekao početak izborne godine i izbijanje masovnih protesta da bi se konačno počele usvajati “hitne” mjere - mada čak ni tada ne u zadovoljavajućem omjeru - također govori o izuzetno neodgovornom odnosu partija na vlasti prema sopstvenim izbornim programima, a naročito prema građanima i građankama koji su im poklonili povjerenje prije četiri godine.


U.G. "Zašto ne?" - Sarajevo (istinomjer.ba)