U saradnji sa tri sarajevske gimnazije, koordinatorica projekta Enisa Klačar i asistentica koordinatorice Andrea Čulum, će sprovesti projekat pod nazivom „Feminizam u učionici“, koji ima za cilj da edukuje oko 100 maturanata u Kantonu Sarajevo da kritički promišljaju o pitanjima položaja žena u društvu, njihovoj ulozi u politici, te značaju borbe za njihova prava, posebno u tranzicijskom sistemu kakav je naš. Kroz četiri motivirajuće i edukativne radionice, koje će držati predavač na Internacionalnom Burč univerzitetu, mr. Adem Olovčić, obrazovat se se grupa od oko 100 maturanata iz tri različite gimnazije iz Kantona Sarajevo, te će na taj način učenici i učenice imati priliku da nauče o značaju feminizma, te iznesu sopstvene stavove na zadatu temu. Pored toga, učenici će imati priliku da učestvuju na debati, gdje će se tematizirati pitanje feminizma i njegove implikacije na bosanskohercegovačku zbilju. Debatu će moderirati mr. Adem Olovčić, a njen cilj jeste kritički osvrt učenika i učenica na pitanja koja se tiču svakoga od nas, a povezana su s feminizmom. Konačno, posljednja aktivnost bit će rad na pravljenju kratkog filma pod naslovom „Percepcija prikaza žena u javnom diskursu“, čija će mentorica biti profesorica filozofije i sociologije u Trećoj gimnaziji, Sedžida Hadžić, koja će skupa s grupom učenika raditi na izradi navedenog filma, a koji za cilj ima da ukaže na položaj žena u bosanskohercegovačkom društvu, od školskih klupa, do profesionalnog života. Film bi trebao da ostane kao dugoročno dobro ovog projekta, koji će biti korišten i u budućim aktivnostima u učionici i šire.

Projektom će biti uključeno oko 100 maturanata u KS u gimnazijama sa aktivnostima:

1. Organizovanje edukativnih radionica u redovnoj nastavi i online preko zoom platforme,

2. Kritička debata u razredu,

3. Kreiranje kratkog filma učenika/učenica o značaju feminizma, pod naslovom „Percepcija prikaza žena u javnom diskursu“.

Projekt „Feminizam u učionici“ će se realizovati u oktobru mjesecu 2020.godine. Svi dodatni zainteresovani koji žele da prisustvuju online radionici preko Zoom platforme mogu se javiti na email enisa_klacar@live.com za više informacija o tačnom datumu seminara.