U nedjelju, 3. maja, bit će emitirana četvrta po redu epizoda karantenskog projekta Kvadrat 2020 na temu „Pandemija obrazovanja: komodifikacija znanja i digitalna dobra“.

Pandemija COVID-19, između ostalog, najviše se reflektirala na pitanje obrazovanja. To je omogućilo da se neke stvari koje su ranije možda izgledale prikrivene, konačno, iznjedre na vidjelo. Cilj ove epizode je da potraži odgovore na pitanja, koliko smo na gubitku u znanju s obzirom na mantru da obrazovanje treba prilagoditi tržištu rada, koliko se obrazovanje može prilagoditi tržištu rada, te u konačnici, šta ta mantra uopće predstavlja? Na koji način možemo – i da li možemo, putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija raditi na afirmaciji kritičke pedagogije kao alternativi tržišno usmjerenom obrazovanju i koje su njihove mogućnosti?

Savremeno obrazovanje, neminovno, mora uključiti u proces reproduciranja znanja ne samo učenike i nastavnike, već jednako i roditelje, kao i bibliotekare – institucionalno i vaninstitucionalno. Na koji način takav progresivni potencijal obrazovanja stoji spram neoliberalne mašinerije kada, s druge strane, mnoge škole nemaju i ni ranije nisu imale ni osnovne uslove za rad, a studenti i učenici su online nastavu dočekali bez adekvatne tehnološke opreme da je mogu i pratiti. Čak štaviše, bili su primorani napustiti studentske domove zbog lošeg javnog zdravstvenog sektora – upravo usljed njegove neučinkovitosti i podređenosti tržišnoj logici i profitu.

Na ta i mnoga druga važna pitanja govore: Mario Hibert, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Edina Harbinja, docentica na Aston Univerzitetu u Birminghamu, Nedim Krajišnik, projektni koodrinator COI Step by Step i aktivista, Jelena Riznić, studentica sociologije u Beogradu i dugogodišnja aktivistica organizacije Marks21 koja je digla glas protiv izbacivanja studenata iz domova tokom pandemije, a studentski domovi u Beogradu služe kao izolatoriji, te Adnan Pripoljac, projektni koordinator Akademije za mlade lidere u civilnom društvu.

Livestream počinje tačno u 20:00 putem FB stranice Kvadrat 2020.


Prometej.ba