Cilj šeste sesije Kvadrata 2020 jeste potražiti odgovore na pitanje koliko je historijski revizionizam uzeo maha i postao mainstream nakon raspada Jugoslavije, padom socijalizma, te tranzicijom u kapitalizam. Jučerašnji antifašistički skup protiv rehabilitacije ustaštva iznova je ogolio ne samo sveprisutnost prošlosti i naracija za koje smo mislili da im više nema mjesta, nego i koliko su nacionalisti u svim zemljama bivše Jugoslavije promijenili i mijenjaju historiju – kako su poražene snage u Drugom svjetskom ratu odjednom postale „žrtve komunističkog režima“.

Da li je nacionalizam maska za pljačku naroda, i je li stvarno živimo u fašističkim državama? Ima li više strana povijesti te kakva je uloga historičara danas kada nam se čini da smo duboko „zaglibili“ u historijskom revizionizmu i kontrarevoluciji desnice već 30 godina. Razgovarat će se i o tome koliko mediji i propaganda utječu na kreiranje narativa i pospješivanju procesa historijskog revizionizma, kakvi su medijski narativi o Drugom svjetskom ratu i ratu 1992-1995, te kakvo je stanje na društvenim mrežama – da li one pomažu očuvanju kulture sjećanja ili je to postalo još gore/složenije?

O tome ima li nade otporu nacionalizmu, fašizmu i revizionizmu, te kakav on danas treba biti govorit će povjesničar, publicist, kolumnist Dragan Markovina, vanredna profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Belma Buljubašić, doktorant politologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i politički ekonomist Dimitrije Birač, te politolog, komentator, muzičar Minel Abaz iz Sarajeva.

Šesta epizoda Kvadrata 2020 je u nedjelju, 17.05.2020. godine uživo na FB stranici Kvadrat 2020 s početkom u 20:00.


Prometej.ba