Sedma po redu epizoda serijala Kvadrat 2020 koja se emitira u nedjelju 31. 5. nosi naziv „Pandemija znanja: izazovi društvenih I humanističkih nauka danas”.

U turbulentnim svjetskim i lokalnim društvenim i političkim vremenima, čini se kako je teza Antonia Gramscija, da staro propada dok se novo ne može da rodi iznova aktuelizirana. Umjesto da se pokuša odgovoriti na pitanje šta je to ono novo što treba da se rodi, možda bi bilo zgodnije obrnuti tezu, pa pitati se zbog čega se novo ne rađa? Da li su naši aparati imaginacije i anticipacije novog otupili zbog činjenice da ne možemo razumjeti sadašnje društveno i političko stanje u kojem se nalazimo?

S druge strane, dominantni narativ – gotovo pa koncenzus, o tržišno isplativim zanimanjima i svemoćnoj logici tržišta, u potpunosti je bacio sjenu na potrebu izučavanja društvenih i humanističkih fenomena. Savremena, postindustrijska društva koja su do jučer proglasila kraj povijesti – kao da su svi ključni društveni problemi riješeni i sada im se može upravljati samo unutar tehnološko-industrijske i tržišne sfere napretka – sa pandemijom COVID-19, bar narativno, pokleknuli su pred Johnsonovim brisanjem čuvene teze Margaret Thatcher da je društvo mrtvo.

Šta nam ponovno vraćanje društva govori – i koliko to može, simbolički, biti prekretnica u ponovnom bavljenju ljudima i društvom? Zašto se nameće bitnim propitati važnost bavljenja humanistikom i društvenim naukama, uprkos tržišnoj logici, naročito u kontekstu Bosne i Hercegovine? Koliko su humanistika i društvene nauke potrebne društvima poput našeg i koliko one mogu biti subverzivne? Naposlijetku, koji su to sve problemi sa kojima se društvene nauke i humanistika suočavaju i mogu li imati budućnost?

O tim i drugim pitanjima diskutujemo sa profesorom sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Edinom Pobrićem; višom asistenticom Lamijom Silajdžić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu; književnom kritičarkom i studenticom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Lamijom Milišić; studentskim aktivistom i studentom Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Mahirom Cvrkom; predsjednicom Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini Azrom Sorguč, te predsjednicom Omladinske novinske asocijacije u Bosni i Hercegovini, Azrom Kerić.

Livestream počinje tačno u 20:00 putem FB stranice Kvadrat 2020.


Prometej.ba