Objasnio je kako osjeća težinu tereta pontifikata te da je dugo razmišljao o ovoj odluci i na ovaj potez se odlučio zbog dobra Crkve. Životne snage i svoju poodmaklu dob, Papa je naveo kao prepreke za daljnje obavljanje službe.


U izjavi koju je objavio Vatikanski radio Papa je kardinalima poručio da ih je pozvao na konzistorij ne samo zbog kanonizacije trojice mučenika, već i da bi im priopćio odluku od velike važnosti za život Crkve.

"Nakon što sam se više put preispitao pred Bogom, došao sam do uvjerenja da mi moje snage, zbog poodmakle dobi, više ne dopuštaju vršiti na prikladan način moju papinsku službu."
"Veoma sam svjestan da se tu službu, zbog njezine duhovne naravi, mora obnašati ne samo djelima i riječima, već ništa manje patnjom i molitvom. No, u današnjem svijetu, izloženom brzim promjenama i potresanom veoma važnim pitanjima za život vjere, za upravljanje lađom svetog Petra i naviještanje evanđelja potrebni su također tjelesna i duševna snaga, koja se, posljednjih mjeseci, kod mene smanjila tako da moram priznati da nisam više sposoban dobro vršiti povjerenu mi službu.


"Draga braćo, zahvaljujem vam od sveg srca za svu ljubav i rad kojima ste sa mnom nosili teret moje službe i molim oproštenje za sve moje pogreške. Povjerimo, sada, svetu Crkvu brizi Vrhovnog Pastira, Našega Gospodina Isusa Krista i zazovimo svetu Majku Mariju da svojom majčinskom dobrotom bude na pomoć ocima kardinalima u izboru novog pape. Što se mene osobno tiče, želim i ubuduće služiti svim srcem, čitavim životom posvećenim molitvi, svetu Crkvu Božju", rekao je Papa u izjavi kojom se odriče papinske službe.

 

Joseph Ratzinger će 16. travnja napuniti 86 godina. Za papu je izabran na konklavama u travnju 2005, poslije smrti Ivana Pavla II. Benedikt XVI. drugi je papa u povijesti Katoličke crkve koji je odstupio sa službe. Isto je učinio papa Celestin V. prije više od 700 godina, 1294. godine.


Izvori: corriere.it/kta/gk