K… jedna, što si me prijavila, hajde sad reci… Zato što sam se bojala, kaže ona lica izobličenog od batina i mučenja. Pucanj.

Užasan zločin koji se desio u Gradačcu, femicid i niz ubistava, pokrenuo je jedan bahati čovjek kriminalne prošlosti. Maltretirana očigledno i ranije, žena ga je prijavila. Kako je on to saznao? Ko je to njemu rekao? Zašto niko nije reagovao? Zašto je niko nije zaštitio?

O ovome će se vjerovatno narednih dana govoriti u javnom prostoru, akademskim, policijskim, tužilačkim krugovima. Ali sama činjenica da je žena ostala nezaštićena i da je prije smrti bila užasno mučena, neće nestati, piše Fokus.ba.


Žene koje ubiju njihovi partneri ili bivši partneri žrtve su femicida, rodno zasnovanog ubistva motivisanog osjećajem nadmoći nad ženama u kojem počinilac smatra da raspolaže životom žene, a time i pravom da je ubije, pisala je Tamara Zablocki u tekstu Femicid je društveni problem, a ne sporadični incident iz privatne sfere.


Udruženja NERA, Most, Dignitet, JaBiHEU, Inicijativa građanki i građana, Univerzum, Cure, Vrba, Žene za žene International pozivaju javnost i nadležne organe gonjenja da razmotre sve aspekte femicida, odnosno kako je informacija o prijavi dospjela do počinitelja i zašto odgovarajuće mjere zaštite nisu bile preduzete. Očigledno je da postoje propusti u sistemu koji su doveli do ovog tragičnog ishoda.

Poziva se nadležno Tužilaštvo TK da istraži i obavijesti javnost o tome:

– Kako je došlo do curenja informacija i kako je počinitelj saznao za prijavu?

– Zašto nije bilo odgovarajuće reakcije na prijavu posebno s obzirom na kriminalnu prošlost počinitelja?

– Ko su odgovorni za propuste u zaštiti žrtve?

Također se zahtijeva da se transparentno obavijesti javnost i edukuje o tome:

– Kako reagovati na slučajeve prijavljenog nasilja?

– Kako se nositi sa slučajevima nasilja koji su već eskalirali?

Odgovornost leži na više strana – od institucija koje pružaju zaštitu do društva u cjelini. Važno je da se slučajevi ovakvih tragedija ozbiljno istraže i da se prestane prebacivati loptica u drugi okvir nadležnosti.