Okrugli sto Otvoreni univerzitet organizira zajedno sa Međunarodnom grupom podrške socijalnoj pravdi u Bosni i Hercegovini.


Učesnici su Nigel Osborn, Univerzitet u Edinburgu, Stef Jansen, Univerzitet u Mančesteru, Zlatiborka Popov-Momčinović, Univerzitet Istočno Sarajevo i Asim Mujkić, Univerzitet Sarajevo, a moderatorka će biti Nidžara Ahmetašević, Otvoreni univerzitet Sarajevo.


Nedavno je osnovana Međunarodna grupa podrške socijalnoj pravdi u Bosni i Hercegovini (International Support Group for Social Justice in Bosnia-Herzegovina - ISGSJ). Grupu su osnovali naučnici, univerzitetski profesori, javne ličnosti, književnici i aktivisti s ciljem da na međunarodnom nivou promovišu socijalnu pravdu, proces demokratizacije, napredne društvene pokrete, društvenu jednakost, jednakost polova, prava radnika te odgovornu i zdravu vladavinu prava.


Do sada je Grupa uradila dvije važne stvari:


- Dana 10.04. upućen je prijedlog Vijeću Evrope za usvajanjem deklaracije koja plenume u BiH opisuju kao „značajan glas za demokratizaciju“ i „instrumente za pozitivne društvene, ekonomske i političke promjene“. Potpisnici su pozvali Komitet ministara da „zaštiti građanska i ljudska prava učesnika Plenuma“, uključujući i „njihovo pravo na okupljanje, kao i pravo da ih se ne zastrašuje“. U prijedlogu se poziva Komitet ministara da osigura da se „Bosna i Hercegovina pridržava svojih obaveza u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima“. Rezultat je pismena deklaracija sa potpisom dvadeset članova Parlamentarne skupštine koji su dali podršku.


- Na inicijativu Grupe, Domu Lordova je postavljeno pitanje o žalbama upućenim ka BiH. Odgovor je dala baronica Warsi, visoka državna ministrica pri Ministarstvu spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva, koja je potvrdila da je „Britanska vlada nastavila ulagati žalbe prema Vladi Bosne i Hercegovine tražeći zaštitu za učesnike pokreta Plenuma u BiH, kao i učesnike protesta“. Barunica Warsi spomenula je nedavnu posjetu ministra Hague-a i g. Hughes-a Bosni i Hercegovini, koji su tokom sastanaka sa ministrima u Sarajevu „naglasili da je odgovornost lidera države da podrže prava na mirne proteste, i potrebu da vlasti BiH zaštite sigurnost demonstranata.“


Koordinacija rada Grupe je smještena na Univerzitetu u Edinburgu u Škotskoj. Koordinatori su Nigel Osborn i Igor Štiks, a među inicijalnim članovima Grupe se, između ostalih, nalaze Aleš Debeljak, pisac i profesor sa Univerziteta u Ljubljani, Slovenija; Costas Douzinas, filozof sa Birkbeck koledža, Univerzitet u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo; Aleksandar Hemon, pisac, SAD; Srećko Horvat, pisac, Hrvatska; Srđa Pavlović, istoričar sa Univerziteta u Alberti, Kanada, Jo Shaw, profesorica Evropskog prava sa Univerziteta u Edinburgu, Ujedinjeno Kraljevstvo; Éric Toussaint, ekonomista sa Univerziteta u Liježu, Predsjednik komiteta za poništenje duga zemljema trećeg svijeta (CADTM) i Yanis Varoufakis, ekonomista sa Univerziteta u Teksasu, Austin, Texas, SAD.


Za sva pitanja možete se obratiti na adresu Otvorenog univerziteta (otvoreni.uni@gmail.com).