U BiH su pred vratima novi lokalni izbori. Kampanja stranaka pred ove izbore bila je više-manje slična svim dosadašnjim. Uglavnom nije ponuđeno ništa, osim ispraznih floskula i kriminalnih lica od kojih pošten čovjek okreće glavu kada ih vidi i na plakatu. Kao i svih ovih godina, pokazalo se da nacionalističke stranke koje sustavno i dosljedno uništavaju zemlju imaju najveću moć. Vjerske zajednice koje bi trebale čuvati svoj moralni integritet te biti na strani pravde i ovoga su puta svojim djelovanjem išle u potpuno krivom smjeru. Ako nemaju hrabrosti da kritiziraju strukturalnu nepravdu i kriminal, onda bi se barem trebale distancirati od ljudi koji ga proizvode i održavaju. Međutim, događa se treća i najgora stvar – direktno ili indirektno, svjesno ili nesvjesno doprinose da kriminalne strukture postaju sve čvršće i tako brutalno zloupotrebljavaju svoje službe izručujući sav vjerski kapital i simboliku u ruke onih zbog kojih pošteni i pametni ljudi bježe iz ove zemlje.


Stoga ne treba čuditi što je u predizbornoj kampanji (i tijekom minulog ljeta) primjerice predsjednik HDZ-a Dragan Čović posjetio desetke župnih ureda i slikao se sa svećenicima. Radi se o dvostrukom nemoralu: 1. zloupotrebi vjerskih institucija i simbola za interese stanke od strane političara i 2. izdaji Evanđelja i službenog nauka Katoličke crkve definiranog na Drugom vatikanskom saboru (PO br. 6: „Svećenici kao graditelji zajednice kršćana nisu nikada u službi neke ideologije ili neke ljudske stranke...“) od strane dijela svećenika.


Sve je to objavljeno na službenim stranicama stranke i u Večernjem listu kako bi se valjda poručilo na čijoj je strani crkva. Donosimo nekoliko fotografija. Možda svi susreti ne odražavaju potporu i slaganje s HDZ-om i Čovićem, ali je činjenica da ih je HDZ iskoristio za svoju propagandu.Također je činjenica da je HDZ BiH svoje predizborne skupove održao u Provincijalatu Bosne Srebrene u Sarajevu te u samostanima u Konjicu, na Plehanu...

Izvor fotografija: hdzbih.org

Prometej.ba

itd...