Nakon što je prije nekoliko dana jedno pseudonaučno društvo u Srbiji zaogrnuto akademskim titulama uputilo peticiju protiv izučavanja Darvinove teorije evolucije u školama, a jedna od najznakovitijih izjava potpisnika bila je od Ljiljane Čolić, filologinje koja se bavi osmanskim turskim jezikom i izučavanjem starih rukopisa, koja je rekla kako je ona prije svega pravoslavna vjernica i kako je teorija evolucije vrijeđa, oglasila se grupa nastavnika i suradnika Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ocjenjujući da ne postoji ništa što bi trenutno moglo zamijeniti teoriju evolucije.

Kako piše portal N1 televizije, u Stavu o teoriji evolucije, koji je potpisalo 12 teologa, podsjeća se da "nijedna od institucija kojima je pomenuta peticija upućena nema nadležnost da zadire u ma koju naučnu oblast i vrši 'reviziju' onoga što se unutar nje ima smatrati za naučnu teoriju i kao takvo biti izučavano i predavano đacima i studentima". Oni podsjećaju da inicijative za slične ”revizije“ ne mogu poteći od skupine građana (ma koliko ona bila velika, a njeni članovi ugledni), već jedino i isključivo od same nauke, tj. date naučne oblasti (u ovom slučaju: biologije) odnosno od naučne zajednice eksperata kompetentnih u tom domenu istraživanja.

„Put za ovakvu reviziju je, kako navode, dugačak i dobro utaban viševekovnom naučnom praksom koja je i omogućila naučni progres u čijim blagodetima danas ponekad uživamo, a zove se naučni rad.

Svaki od potpisnika ima priliku da prilježnim naučnim radom, na osnovu mnoštva ”dokaza“ koje su naveli na dve štampane strane, postulira novu teoriju koja će, ukoliko stekne odobrenje naučne zajednice, zameniti teoriju evolucije, smatraju ovi teolozi, napominjući da se zaobilaznice i prečice (u vidu peticija) moraju bezuslovno odbaciti.

Teorija evolucije jedina je trenutno naučno prihvaćena teorija koja objašnjava razvoj života na Zemlji, naveli su oni, ukazujući da "trenutno ne postoji nijedna plauzibilna alternativna naučna teorija koja bi mogla da je zameni" ili da bude njena "jednako plauzibilna alternativa".

Podsećamo na stav, široko prihvaćen od naučne zajednice teologa širom sveta, da ne postoji nikakva ”biblijska teorija stvaranja“ koja se može shvatiti kao naučna teorija koja bi, kao takva, predstavljala naučnu alternativu teoriji evolucije, ukazala je ova grupa nastavnika Bogoslovskog fakulteta.

Ne postoji, zaključuju oni, nijedan razlog zbog koga bi se, u okviru nastave iz biologije, fizike, antropologije ili geografije izučavala svetopisamska naracija koja se, naizgled, bavi istim pitanjem kao i pomenute nauke. Sveto Pismo, dakle, nije, niti može biti, shvaćeno kao udžbenik ili konačni arbitar bilo koje naučne discipline. Pritom, tekstovi o stvaranju iz Knjige postanja čak ni žanrovski ne odgovaraju naučnom tekstu.

Zbog svega toga, ovi teolozi su uvereni da alternativa jednoj naučnoj teoriji može biti samo druga naučna teorija.“ (rs.n1info.com)

Prometej.ba/fš