Pozivamo studente/ice, nastavnike/ce, novinare/ke, građane/ke na javnu tribinu koja će se održati u Brčkom, u subotu 10. novembra/studenog 2018. u Caffe baru „Jazzwa“ u Zanatskom centru, s početkom u 13 sati.

Tribinu organizira Prometej.

Tema tribine vezana je za politiku obrazovanja u BiH i u Brčkom. Koliko konstitutivnost igra ulogu u školskim klupama? Kako je riješen problem nacionalne grupe predmeta u Brčko distriktu BiH? Da li i koje reforme obrazovanja mogu pomoći u stvaranju jednog progresivnijeg i pravednijeg društva?

O tim i drugim pitanjima govorit će:

Ernad Osmić, magistar bosanskoga jezika i književnosti

Zoran Ćatić, Centar za Kulturnu i Medijsku dekontaminaciju

Adnan Pečković, socijalni pedagog

Franjo Šarčević, urednik portala Prometej.ba (moderator)