Autor je u svom radu o pomjeranju konfesionalnih, odnosno nacionalnih granica tijekom povijesti na području današnje prozorsko-ramske općine pokazao da je tijekom osmanske vlasti (1453. - 1878) bilo veoma mnogo doseljavanja u Ramu, kako katoličkog tako i muslimanskog stanovništva. U kasnijiim razdobljima, kako u vrijeme austrougarske vladavine, tako i tijekom trajanja starojugoslavenske, potom ustaške i nakon II. svjetskog rata novojugoslavenske, komunističke vlasti, nije bilo velikih doseljavanja niti mijenjanja postojećih, već do kraja XIX. stoljeća uspostavljenih konfesionalnih granica.


Analiza korištenih rezultata pokazala je kao su konfesionalne, a time i nacionalne granice ostale gotovo identične cijelo jedno dugo vremensko razdoblje, odnosno da su već više od stotinu godina prepoznatljiva kako jednokonfesionalna katolička tako i jednokonfesionalna muslimanska naselja, uz napomenu da na ovom području u posljednje vrijeme nije bilo doseljavanja pripadnika nekih drugih konfesija. I ako je toga bilo, tada je to bilo samo u službi obnašanja određenih vojničkih, prosvjetnih ili prometnih funkcija.


Ovim radom autor je pokušao predočiti konfesionalno-nacionalnu sliku prozorsko-ramske općine. Rad ne pretendira biti konačan i završen, a kamoli savršen. On treba poslužiti mlađim znanstvenicama i znanstvenicima da krenu u temeljitija istraživanja ove problematike, uz potrebna istraživanja pučkih vjerovanja, mitova i praznovjerja pomoću kojih žitelji ovoga podneblja prevladavaju svoju svakodnevnu životnu zbilju.

 

PROMJENE RELIGIJSKOG ZEMLJOVIDA PROZORSKO-RAMSKE OPĆINE TIJEKOM POVIJESTI (I)

PROMJENE RELIGIJSKOG ZEMLJOVIDA PROZORSKO-RAMSKE OPĆINE TIJEKOM POVIJESTI (II)