Sjednica na kojoj je birano novo rukovodstvo Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, održana 18. januara ove godine, pokrenula je mnogo rasprava u različitim grupacijama akademskog društva ali i veliki val nezadovoljstva netransparentnošću i svojevoljom SPUS-a.

U emisiji Slobodni poligon Omladinskog programa BHR 1, emitovanoj 24.1., tema je bila nedavna Skupština na kojoj se biralo novo rukovodstvo Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu. Gosti emisije bili su predstavnici nekih od 13 fakulteta koji su napustili SPUS iskazujući na taj način nezadovoljstvo cijelim procesom odabira, zatim sam novoizabrani predsjednik SPUS-a, Hamza Vahid El-Din, te rektor sarajevskog Univerziteta, prof. dr. Rifat Škrijelj koji je po prvi put u javnosti komentarisao novonastalu situaciju među studentskom populacijom.

Rektor Škrijelj u svom obraćanju je najavio sutrašnji sastanak koji će biti održan s predstavnicima većine asocijacija koje su učestvovale na Skupštini i onih koje su je napustile.

Zvanično kao rektor izražavam svoje žaljenje što oni koji su organizirali Skupštinu nisu dopustili da se ona odvije u demokratskoj atmosferi, žalim da su zloupotrijebili prostorije Univerziteta u Sarajevu i što su svojim ponašanjem udaljili 13 studentskih asocijacija; žalim što studenti nisu sami postigli određeni konsenzus oko izbora svoga rukovodstva, a još veću žalbu izražavam što je prošla skoro godina dana kako je istekao mandat predstavnicima studenata u organima i tijelima Univerziteta i što bivše rukovodstvo Studentskog parlamenta nije bilo odgovorno i na nivou zadatka; što su devalvirali rad Studentskog parlamenta i što su meni kao rektoru Univerziteta i drugim predstavnicima akademske zajednice UNSA ostavili to pitanje takvim da moramo i mi da se uključujemo. Uključiti se moramo jer ne možemo više dopustiti da studenti sarajevskog Univerziteta, njih 28 000, budu manipulirani od grupe studenata koja ne poštuje: Zakon o studentskom organiziranju, Statut Studentskog parlamenta, organe i tijela Univerziteta i što na takav način vrše polarizaciju Studentskog parlamenta.

Rektor je izrazio želju da današnji sastanak rezultira dogovorom među studentima, a ako to ne bude slučaj, angažovat će nadležne institucije da se uključe u ovoj proces kako bi studenti sarajevskog Univerziteta bili zajedno te kako ne bi bilo izbacivanja “nepodobnih” organizacija. Rektor smatra da su i studenti Filozofskog fakulteta, Političkih nauka, Islamskih nauka, Katoličkog bogoslovnog fakulteta… trebali imati jednake uslove za ravnopravno učestvovanje. Prof. dr. Škrijelj je komentarisao i to što su se na Skupštini više pitali neki studenti koji su davno diplomirali nego studenti sarajevskog Univerziteta te da je Studentski parlament na Skupštini demonstrirao neku vrstu nasilja nad određenim predstavnicima rekavši da će Univerzitet provjeriti sve navode koje imaju jer u Studentskom parlamentu mogu biti samo oni koji su u skladu sa Zakonom i Statutom legalno, regularno izabrani od strane studenata.

Na osnovu zapisnika sa Skupštine, pravna služba UNSA će na čelu sa rektorom Škrijeljom, utvrditi legitimitet novoizabranog sastava.

Ostatak teksta i snimak emisije možete poslušati na op.bhrt.ba