Smeta vam to što IDIL vrši pogubljenja! Vi vršite pogubljenja! Njihovo odsjecanje glava! – Vi odsjecate glave! Njihov anti-šiizam! – Vi ste anti-šiije! Njihovo antikršćanstvo! – Vi ste antikršćani! Njihovo netoleriranje drugačijeg mišljenja! – Vi ne tolerirate drugačije mišljenje!

Kada vam Saudijska Arabija tvrdi da je protiv IDIL-a, rekla vam je najveću političku besmislicu u svijetu. Saudijska Arabija nema apsolutno nikakav razlog da bude protiv IDIL-a! Jedini razlog bi mogao biti da IDIL-ov poziv na osnivanje hilafeta predstavlja prijetnju njihovoj prevlasti. Inače, vizija IDIL-a predstavlja viziju Saudije, a to je potpuno uništenje šiizma, potpuno uništenje kršćanstva, ubijanje onih koji posjećuju mezare, ubijanje onih koji vjeruju u šefa'at. Za njih je pogubljenje i odsjecanje glave nešto normalno! Pogledajte retoriku IDIL-a i retoriku Muhammeda b. Abdul Vehhaba, ideologa vehabijjskog vjerskog pravca u Saudijskoj Arabiji, nećete naći nikakve razlike između njih...

Ljudi često pitaju: ko su vehabije? Odgovor: spoj porodice Saud i Muhammeda ibn Abdul Vehhaba. Porodica Saud treba nekoga da štiti njihovu moć; Muhammed ibn Abdul Vehhab za to ima perfektnu ideologiju. Porodica Saud kaže Muhammedu ibn Abdul Vehhabu: mi ćemo brinuti o tebi, a ti se brini o našoj vlasti. Neka tvoje učenje ne dozvoljava nikome da ustane protiv nas, a mi ćemo podržati tvoj rad. U 18. stoljeću, znači samo nekoliko stoljeća ranije, Muhammed ibn Abdul Vehhab počinje pisati protiv šiija: masakrirati šiije, pobiti šiije, uništiti šiije, spaliti šiije, silovati im žene, oduzeti im djecu, žene im uzeti za robinje... Otrovni napadi, jedan za drugim! Napasti kršćane! Ne dozvoliti kršćanstvu da se širi! Napasti svakog ko posjećuje Poslanikov mezar! Napasti svakog ko iskazuje poštovanje mezarima Ehli bejta i mezarima Poslanikovih ashaba! Nikome nije dozvoljeno da koristi vasilet, niko nema pravo da traži šefa'at ... sve to je širk! I kada je saudijska kraljevska porodica postala dovoljno moćna, počinje svuda rasturati knjige Muhammeda ibn Abdul Vehhaba; također, rastura knjige Ibn Tejmijje i knjige Ibn Kajjima el-Dževzijja. I prije nego ste postali svjesni, njihova ideologija je već instalirana!

IDIL postoji u različitim oblicima: el-Kaida jedan je oblik; Džebhetun Nusra je drugi oblik. Mogu se ne slagati o tome da li je pravo vrijeme za uspostavu hilafeta ili nije, ali svi oni kažu: „Mi smo anti-šiije i antikršćani, i ove grupe moraju biti pobijene“. Ja se ne ustručavam reći ovo. Želim vam jasno dati do znanja da jedine grupe koje ovi žele potpuno uništiti su šiije i kršćani....

Ibn Tejmijja je IDIL-ov „svetac“. Ibn Tejmijja ima dvije posebne knjige: prva je Minahdžus Sunnah. Ona predstavlja odgovor na djelo [šiijskog učenjaka] Allame Hillija. U prepisci između njih dvojice, Allame Hilli, koji je imao nadimak „Ibn Mutahhar – sin čistog“, oslovljavao bi Ibn Tejmijju sa „poštovani šejh“. Međutim, iz svoje mržnje, Ibn Tejmijja je njega oslovljavao sa „Ibn Munedždžes – sin nečistog“. Za Ibn Tejmijju, prolijevati rafidijsku krv je nešto sasvim normalno! Ubij! Zakolji!... Rafidije, uništiti! Poharati! Pobiti! U Saudijskoj Arabiji ne možete naći knjižaru koja nema Minhadžus Sunnah, njegovu najpoznatiju knjigu.

Zato, na vaše pitanje zašto IDIL masakrira šiije, odgovor je: zato što rade po uputama iz svoje ideološke knjige, Minhadžus Sunnah. Druga njihova ideološka knjiga je [Ibn Tejmijjin] Dževabus Sahih, u kojoj se napada kršćanstvo.

Znači, najvažniji mislilac u Saudijskoj Arabiji, čije knjige se tamo najviše prodaju, poziva na ubistvo šiija i kršćana! A najveća od svih ambasada u Washingtonu DC (USA) je saudijska ambasada!

Pa kako ćete onda zaustaviti terorizam kada ste samo minutu prije večerali sa ambasadorom države koja baštini ideologiju „Masakrirati sve!“!? Mi, kao muslimani, žrtve smo terorizma, ali kršćani su žrtve terorizma također. Neka kršćani Amerike, Evrope, Afrike čuju šta ću im reći: Saudijska Arabija bi vas tlačila isto onako kako tlači nas!

Ali, Saudijska kraljevska porodica čini nešto što ih čini nezaustavljivim. Ona sponzorira univerzitetske katedre [islama] u svijetu dajući im ogroman novac. $20 miliona Harward, $20 miliona Georgetown, $20 miliona Oxford, $20 miliona Cambridge, $20 miliona Princetown, $20 miliona Yalle... Ovo su mozgovi svijeta! Saudijci su sponzori akademicima koji pišu knjige. Nedavno je neko napisao jednu u kojoj je Muaviju proglasio spasiocem islamskog hilafeta!? ...

6154096572 7d51e56e72_zNovac omogućava Saudijskoj Arabiji da svoju ideologiju izvozi diljem svijeta i vrbuje sve više mladih i obrazovanih ljudi.

Saudijska Arabija je dala milijarde dolara IDIL-u za njihovu borbu u Iraku. Saudijska Arabija je dala ogromne pare u Pakistanu za uništavanje šiija, od vremena Zijaul Haka. Saudijska Arabija je poslala svoju vojsku na napadne šiije Bahrejna. Saudijska Arabija i Katar su glavni uzroci rata u Siriji! Kažu: zašto tu i tu nema demokratije? Zar vi u Saudiji imate demokratiju, pa da možete drugima kazati da je uvedu?!

Krajnje vrijeme je da nemuslimanski svijet sazna da najveći problem leži tamo gdje je najbolja nafta. Donesite odluku! Nije moguće imati oboje! Ili prekinite diplomatske odnose, ili nemojte se iznenaditi ako se desi još jedan teroristički napad u ovom dijelu svijeta. Ameriko!, Evropo!, Afriko! – Ibn Tejmijja i Ibn Kajjim već odgajaju neku sunnijsku djecu!

Dani kada je Ebu Hanifa mogao sjediti na času Imama Džafera Sadika, ili dani kada je imam Malik mogao sjediti na času Imama Džafera Sadika, ili dani kada su Sufjan es-Sevri i drugi [sunnijski] učenjaci mogli sjediti sa [šiijskim] Imamima Bakirom i Sadikom, ili dani kada je nastala knjiga el-Muradžat u kojoj su pisma uleme Azhara i Nedžafa, koji su komunicirali s poštovanjem jednih prema drugima, ili dani kada je šejh Mahmud el- Šeltut, direktor Azhara, mogao reći da je [šiijska] Džaferijska škola peta fikhska škola u islamu – takvi dani odlaze jedan po jedan...

Predavanje održano u Mombasi, Kenija, u oktobru 2014. Sayed Ammar Nakshawani (na fotografiji ispred teksta) je islamski historičar i predavač. Rodom je iz Iraka, a živi u Engleskoj.