Zbog čega vehabije doživljavate kao sektu?

Vehabizam je ideološko-politička grupacija koja se veze za učenje Abdul Vehaba, koji je djelovao u 18. vijeku. To je državna ideologija Saudijske Arabije, čiji je cilj služenje interesima porodice Ibn Sauda. Ta porodica, na bazi vlastite ideologije, ulaže enormne svote novca u profiliranje muslimana u svijetu. Njihov konačni cilj je da u raznim zemljama stvore infrastrukturu koja bi jednog dana, iz te kraljevske porodice, izabrala halifu svih muslimana svijeta. Neuspjeli pokušaj toga bio je 1930. godine, kada je kralj Abdul Aziz imao velike aspiracije da bude halifa na sveislamskom kongresu u Kudusu.

Vehabije se u svom učenju pozivaju na jednu kontraverznu ličnost - Ibn Tejmiju. On je doslovno tumačio Kur'an, tako da je jednom u Damasku izjavio: "Bog silazi s nebesa na zemlju onako kako ja sad silazim dolje" - i sišao je niz stepenice minbere.

Radi ilustracije navest ću još jedan primjer sirovog pristupa islamu, karakterističnog za vehabijsko učenje.

Abdullah bin Baz, rektor Islamskog univerziteta u Medini, izdao je šezdesetih godina ovog stoljeća fetvu da svakoga ko tvrdi da se Zemlja okreće oko Sunca treba proglasiti krivovjernim, što znači pogubiti.

Nema islamskog učenjaka niti autoriteta kojega vehabije nisu proglasile kjafirom.

Vjera, međutim, nije suhi postulat, bez dubinskog doživljaja, koji oni negiraju, te se čak i represivno odnose prema svakom ko emotivno doživljava vjeru, što je vidljivo prilikom hadža. Islamski autoriteti smatraju da su Meka i Medina okupirane jer se u njima zagovara i silom traži primjenjivanje učenja vehabijske sekte. Prilikom hadža, naprimjer, ni jednom alimu nije dozvoljeno da vazi. Postoje državni vaizi, govornici, koji onda budu prevođeni na nacionalne jezike. Čak se i muftijama, kao priznatim autoritetima, čija je riječ fetva, brani da na hadžu vaze.

Da bi znali procijeniti uticaj u stranim zemljama, ideolozi sekte vrše markiranje svojih sljedbenika brijanjem brkova, podvijanjem pantalona i zakrabuljivanjem žena. U Bosni stvaraju vlastitu infrastrukturu džamija, u kojima se zagovara i provodi ideologija sekte, s ciljem da se jednog dana osnuje zasebna vjerska zajednica.

Sljedbenici sekte mahom se regrutiraju iz reda asocijalnih porodica. Veoma često su to ljudi sa izraženim kompleksima, skloni da preko podaništva profiliraju nekakvu vlastitu originalnost i prepoznatljivost. Pogledajte samo šta su uradili od hadža, kao islamske obaveze.

Na šta konkretno mislite?

Mi smo hadž doživljavali na poseban, usuđujem se reći, ispravan način. Zašto? Naši ljudi su na hadž išli kad završe sve svoje obaveze. Nije, uostalom, hadž slučajno peta obaveza. Ovi su sve poremetili. Ljudi s prvog idu na peti šart. Prošle godine primao vitre, dakle milostinju - ove godine otišao na hadž jer mu je to neko drugi platio. Naši stari bez razloga nisu govorili da nema hadža iz tuđeg mala. Ne može drugi tvoje obaveze preuzimati. Doći ćemo, ako se ovako nastavi, da neko umjesto nas i namaz obavlja. Zamisli da ja sad kažem: hajde majko, kad si besposlena, klanjaj koji vakat za mene... Na šta bi to ličilo?

Kad smo već kod vehabija, moram naglasiti još nešto, u javnosti manje poznato - oni ženski orgazam smatraju grijehom. Imamo čak, ovdje u Bosni, i pojavu obrezivanja žena. Ljekari znaju za te pojave, ali mi nije jasno zbog čega šute.

Vidite, gdje su muslimani vijekovima živjeli izmiješani sa drugim vjerama - pojavom vehabijskih misionara dolazi do krvavih obračuna, pa čak i među samim pripadnicima islama. Jasno je da pet ljudi sa muslimanskim imenima može napraviti belaj u koji se, po prirodi stvari, uvuče čitava populacija.

Njihova minorna pojava tokom rata u Bosni razlog je da nam je, gdje god krenemo, potrebna viza. Na carinama pregled traje dugo. Bosanski muslimani su svugdje izloženi maltretiranju. Takvih problema nemaju Srbi i Hrvati. Mi plaćamo cijenu šačice tih "mudžahida".

Eto, to je problem u ovoj zemlji koji niko ne pokušava ni sagledati, a on će biti izvorište naših problema u narednih trideset do pedeset godina. Jednostavno, kao građanin BiH, te musliman, nigdje nećete biti dobrodošli. Iscrpljivat će nas dokazivanje da nismo skloni terorizmu, a to će zaustaviti i povratak građana u zemlju.

(...)

Problem je u tome što se u svim sferama pokušava izvršiti arabizacija muslimana pod firmom islamizacije. To je vidljivo, ne samo u načinu ibadeta nego i unutar filozofije, arhitekture... cjelokupne duhovne nadgradnje.

Možete li Vaše tvrdnje potkrijepiti konkretnim primjerima?

Pogledajte samo kako, u režiji Visokog saudijskog komiteta, teče obnova naših porušenih džamija. To je vandalski odnos prema umjetnosti. Šta znači prekrečiti arabeske, što oni kao uvjet postavljaju da bi obnovili džamiju?

S nekoliko kanti "Jupola" oni zapravo uništavaju čitavu jednu tradiciju islamske ornamentike koja je krasila sve naše džamije. Zavirite unutar džamija, također ćete se iznenaditi. Mi nikada nismo imali problem sa održavanjem džamija, čak ni kada su one bukvalno bile prazne. Prostirki je uvijek bilo dovoljno, ali bez isticanja darodavca. Ovi, međutim, na svaku uvakufljenu stvar lijepe etiketu: donacija Visokog saudijskog komiteta.

Kur'an je jasan: dijelite i javno i tajno - ali vam je bolje da to činite tajno, pa hadis: što daje desna da ne zna lijeva. Dakle, nema hvalisanja kad se daje za opće dobro. U hajru je dozvoljeno nadmetanje, ali ne i isticanje.