Jer čovjek se sigurno može razočarati u nekoj ideologiji, u nekoj od novih religija koje sada bujaju ili u programu neke političke stranke. Može se također razočarati u prijatelju, u ljubavi i u koječemu... Možda se može razočarati i u nekom matematičaru ili matematičarki, ali vjerujem da se u matematici kao znanosti ne može razočarati. U izgradnji matematičkih teorija i u dokazivanju pojedinih matematičkih teorema ima toliko ljepote i elegancije, toliko spretnih, lijepih konstrukcija, te mi se čini nemogućim da bi se čovjek mogao u tome razočarati, bar tako dugo dok mu mozak normalno radi. Mislim da matematika ostaje granitni stup za koji se čovjek može uhvatiti kao za nešto sigurno i trajno kada se sve oko njega ruši.


Mbius strip