U svome tekstu pod naslovom Što nam donosi statistika župa prozorsko-ramske općine koji je 10. siječnja 2014. svjetlo dana ugledao na stranicama Prometeja, napisao sam, između ostaloga, da su podatci koje su prikupili i objavili katolički župnici jako vrijedni, ali ipak nedostatni, e da bi se mogli donositi neki značajniji zaključci. Oni, da budemo iskreni, i ne služe da donošenje političkih procjena na razini općine, nego kao važan podatak o 'stanju duša' u neko određeno vrijeme u nekome određenom mjestu. Bilo bi jako važno kad bi takve podatke dali i u Islamskoj zajednici Prozor.


Međutim, da bi se dobivenu župničku statistiku 'podebljalo', smatrao sam da bi netko od općinskih činovnika trebao „prikupiti i objaviti sve potrebne podatke za cijelu godinu“. Na taj moj tekst reagirao je dobri poznavatelj općinskih zbivanja i jedan od njihovih aktivnih sukreatora, gosp. Berislav Džidžić, inače moj vrli ripočki susjed, kazujući mi da se „sve podatke o broju đaka i studenata, u svim osnovnim školama i Srednjoj školi Prozor, kao i o upisima u prve razrede u zadnjih sedam godina može dobiti u nadležnoj općinskoj službi“ i da bi ih svakako „trebalo obraditi sa stručnog stajališta“.


Nakon toga njegovog naputka, nas dvojica smo, kako ste mogli i vidjeti i pročitati u gore spomenutome tekstu, razgovarali - onako komšijsko-susjedski - o navedenoj temi, da bi mi nekoliko dana nakon toga našeg „pisanog razgovora“ on i gosp. Marko Jozić poslali cjelovitu Informaciju o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola u školskoj 2013./2014. godini koju je sukladno Programu o radu Općinskog vijeća Prozor-Rama za 2013. godinu izradio Odsjek za društvene djelatnosti u okviru Službe za opću upravu i društvene djelatnosti i uputio Općinskome vijeću Prozor-Rama na razmatranje i usvajanje, a koje potpisuje i za čiju točnost jamči gosp. Enes Manov. Stoga, ovim svima najsrdačnije zahvaljujem na poslanim podatcima.

 

A oni govore o sljedećem


Navedena informacija sadrži tabelarni prikaz kako stanja učenika u zadnjih šest godina u svim osnovnim i jednoj srednjoj školi na području općine Prozor-Rama tako i tabelarni prikaz upisa djece u prve razrede u zadnjih sedam godina (sve osnovne i jedna srednja škola), s tim što je detaljnije prikazan upis u prvi razred školske 2013./2014. godine.

 

markesic tabela_1_280114 Tabela 1.: Tabelarni prikaz stanja učenika u zadnjih šest godina (sve osnovne i jedna srednja škola) na području općine Prozor- Rama


Iako iz ove tablice nije na prvi pogled moguće iščitati etničko-religijsku strukturu osnovnih škola na području općine Prozor-Rama, dobrim poznavateljima prilika tu kao brič oštru podjelu neće biti nimalo teško prepoznati. Naime, iz gornjeg prikaza škola i njihovih naziva razvidno je da na prozorsko-ramskome općinskom području, kao i na područjima još nekih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine, postoje dvije vrste- uvjetno nazvanih -etničko-religijskih škola:


1) hrvatsko-rimokatoličke i
2) bošnjačko-muslimanske.


Pogledamo li stanje u hrvatsko-rimokatoličkome etničko-religijskom korpusu, vidjet ćemo da se ukupan broj učenika od 1310 s početka 2007. za sedam godina, dakle do 2012., smanjio na 1.099 učenika, što je za 211 učenika, ili oko 16% manje. U bošnjačko-muslimanskome etničko-religijskom korpusu situacija je veoma slična, ali samo kad je riječ o trendu opadanja ukupnog broja učenika, ali je taj pad ipak nešto blaži. Tako, od ukupno 288 učenika koji pripadaju bošnjačko-muslimanskome kulturnom krugu na početku 2007. došlo se u 2012. na 263 učenika, što je za 25 učenika, ili oko 9%, manje. U odnosu na 'drugu stranu', to je manje tri puta.


A kada se ti brojevi pogledaju pojedinačno, tada dobivamo sljedeću sliku:


U navedenome razdoblju od 2007. do 2012. ukupan broj učenika u OŠ Marka Marulića u Prozoru je „varirao“. U 2007. bilo ih je 546, u sljedeće tri godine taj se broj povisivao da bi se u posljednje dvije godine smanjio za dva (u 2011.), odnosno za čak 20 učenika u 2012. (526). Sličan trend moguće je bilježiti i u OŠ fra Jeronima Vladića u Ripcima. U njoj se rapidno smanjio ukupan broj učenika - od 615 koliko ih je bilo 2007. na 431 u 2012. godini, što je smanjenje za 184 učenika, odnosno zacijelih 30%. OŠ Ivana Mažuranića u Gračacu bilježi jedan, rekli bismo, „kontinuitet“ u broju učenika, nešto više od 100 godišnje, uz opasku da je u ovih sedam godina ipak 2009. bilo najviše - 116 učenika.


U uvjetno rečeno „bošnjačko-muslimanskim“ školama trendovi rasta/opadanja gotovo su identični kao i u, uvjetno rečeno, „hrvatsko-rimokatoličkim“.Tako je u OŠ Šćipe u Šćipama primjetno opadanje ukupnog broja učenika: od 107 u 2007., „došlo se“ u 2012. na ukupno 98. Značajan trend pada ukupnog broja osnovoškolaca bilježi OŠ Alije Isakovića u Prozoru u kojoj je 2007. bilo 313, da bi se u2012. broj smanjio na 165 učenika, što pokazuje smanjenje za gotovo 20%.


U odnosu na osnovne škole značajan rast ukupnog broja učenika bilježi Srednja škola Prozor u kojoj je 2007. bilo upisano 313, a u 2012. znatno više - 420 učenika, što je povećanje za 107 učenika ili oko 33,5 %


Upisi u prvi razred školske 2013./2014. godine


Prema gore navedenoj općinskoj Informaciji ove školske 2013./2014. godine upisano je 114 učenika koji će pohađati osnovnu školu po devetogodišnjemu nastavnom planu i programu. Prema pojedinačnim osnovnim školama to izgleda ovako:


U Osnovnu školu Marka Marulića Prozor u prvi razred upisano je 44 učenika (71 u 2007, 69 u 2008, 73 u 2009, 63 u 2010, 68 u 2011. te 52 u 2012). Upis u prve razrede u 2013. izvršen je na sljedeći način: u Središnju školu u Prozoru upisano je 35, u područno odjeljenje Lug 5, a u područno odjeljenje Lapsunj 4 učenika. Prema već ustaljenim „pravilima“, ovi učenici trebali bi biti hrvatske nacionalnosti i rimokatoličke vjeroispovijedi. U drugu osnovnu školu koja se nalazi pod istim krovom kao i OŠ Marka Marulića, dakle u Osnovnu školu Alija Isaković Prozor u prvi razred upisano je ukupno 18 (21 u 2007, 15 u 2008, 22 u 2009, 17 u 2010, 12 u 2011 te 23 u 2012), s tim da je u Središnju školu u Prozoru upisano 13, a u područnu školu Lapsunj 5 učenika. Kao i gore, prema već ustaljenim „pravilima“, ovi učenici trebali bi biti bošnjačke nacionalnosti i islamske vjeroispovijedi.


Osnovna škola Fra Jeronima Vladića Ripci upisala je ove školske godine u prvi razred ukupno 33 učenika (59 u 2007, 49 u 2008, 88 u 2009, 46 u 2010, 37 u 2011 te 42 u 2012). Upis u 2013. izvršen je ovako: Središnja škola u Ripcima 14, područno odjeljenje Rumboci 12, područno odjeljenje Orašac 3 te područno odjeljenje Kovačevo polje 4 učenika. Naravno, i ovdje bi prema već gore navedenome ustaljenom „etničko-religijskom ključu“ ovi učenici trebali biti hrvatske nacionalnosti i rimokatoličke vjeroispovijedi, isto kao i u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića Gračac koja je 2013. upisala 6 učenika (15 u 2007, 14 u 2008, 18 u 2009, 12 u 2010, 6 u 2011 te 7 u 2012). Razdioba upisa ove školske godine bila je sljedeća: Središnja škola Gračac upisala je 2, a područno odjeljenje Ustirama 4 učenika, te isto tako u Osnovnoj školi Veselka Tenžere Uzdol koja je 2013. kao središnja škola upisala 6 učenika (6 je bilo i u 2007, potom 7 u 2008, zatim 9 u 2010, te 5 u 2011. i samo jedan [1] učenik u 2012.)

 

Da se u odnosu na gore navedene tvrdnje praksa ne bi kojim slučajem promijenila, u sljedećim školama u prve razrede upisani su učenici koji bi trebali biti – uvjetno rečeno - bošnjačke nacionalnosti i islamske vjeroispovijedi. Tako je Javna ustanova Osnovna škola "Šćipe" u Šćipama upisala 2013. u prvi razred ukupno 7 učenika (22 u 2007, 12 u 2008, 18 u 2009, 12 u 2010, 14 u 2011 te 12 u 2012). Razdioba upisa u 2013. bila je sljedeća: Središnja škola Šćipe 3, područna škola Gračanica 2, te područna škola Kovačevo polje 2 učenika, dok područne škole Duge i Grevići nisu upisali ni jednog učenika u prvi razred.


Broj upisa u prvi razred u Srednju školu Prozor, koja je po nazivu, čini se – višeetničko-religijska – pokazuje da se broj upisanih učenika povisio se od 79 u 2007. na 115 u 2013.

 

markesic tabela_2_280114

Tablica 2: Prikaz upisa djece u prvi razred u zadnjih sedam godina (sve osnovne i srednja škola) na području općine Prozor- Rama


Zaključak s traženjem ispravnog odgovora


Gornje tablice kriju mnogo toga nepoznatog, a važnog. Među ostalim i to, odakle i iz kojih obitelji dolaze osnovoškolska djeca, je li netko od njihovih roditelja zaposlen te gdje, ako nije, imaju li njihovi roditelji ikakva druga primanja, jesu li njihove obitelji povratničke ili su cijelo vrijeme bile na području općine, je li u obitelji netko poginuo u posljednjemu ratu te na koji način se sve to reflektira na djecu i njihovo uključivanje u svakodnevni život koji kreiraju odrasli željni razdora? Naravno, bilo bi također jako dobro znati tko su učitelji/ce te koje su to prednosti ali štetne posljedice djelovanja dviju škola pod jednim krovom?


Mnoštvo je pitanja. No, ako bi se željelo donositi određene zaključke, u obzir bi trebalo uzeti veoma mnogo drugih „detalja“ koji u bitnome utječu na stanje i raspoloženje učenika osnovnih škola, ali i njihovih roditelja.


Još jednom, hvala Berislavu, Marku i Enesu.


Ivan Markešić

Prometej.ba | 28.01.2014.