Ako bismo temeljem usporedbe objavljenih podataka o broju rođenih, krštenih, vjenčanih i umrlih te broju domaćinstava/obitelji i po broju duša/vjernika katolika u župama na području općine Prozor-Rama za prošlu 2013. godini željeli donositi određene zaključke, bilo bi prije toga korisno obratiti pozornost na sljedeću tabelu u kojoj su prvo navedeni podatci za 2013., dok su u zagradi – radi usporedbe – navedeni podatci za 2012. godinu.

zupe u_rami
Navedena tabela rječito govori što je župnicima bilo važno prikupiti, odnosno što im je bilo važno saopćiti iz statistike njihove župe. Vidljivo je da su najvažniji podatci oni koji se odnose na broj rođenih/krštenih, vjenčanih i umrlih te na broj obitelji i ukupan broj župljana. Pogledamo li, na primjer, samo 'stanje duša' na području župe Uzdol za ovu godinu i usporedimo li ga s onim iz 2006., vidjet ćemo da je u 2006. bilo 460 župljana, a danas ih je tek 350. Dakle u posljednjih sedam godina „nestalo“ je 110 osoba. Bilo bi zanimljivo vidjeti gdje su nestali. Istina, u tome razdoblju umrlo ih je više od polovice. Međutim, gdje su drugi? Je li uopće bilo novorođenih, ili onih koji su se vratili na svoja ognjišta? Istina, statistike govore da ih je u tome sedmogodišnjem razdoblju rođeno tek 20.


Međutim, osim usporedbe podataka o ukupnome broju duša, obitelji, rođenih, vjenčanih i umrlih iz 2013. s podatcima iz 2012. godine, bilo bi zanimljivo uraditi i usporedbe o broju samačkih obitelji po župama. Isto tako, bilo bi jako važno znati koliko ima neoženjenih momaka starijih od 30 godina, a koliko neudanih cura. To bi, zapravo, bio i razlog da se ove godine na području cijele općine Prozor-Rama provede jedno stručno-znanstveno istraživanje o neoženjenim i neudanim, o razlozima da se nisu oženili, odnosno da se nisu udale, o njihovu viđenju svoga statusa u društvu i njihovim planovima itd., itd.


Kako vidimo, navedene podatke o neudanim i neoženjenima dao je jedino župnik župe Gračac, fra Mato Topić, koji je isto tako dao jako zanimljive i korisne podatke o broju zaposlenih ne samo u BiH, nego i izvan nje. Kako se iz gornjih podataka može iščitati, na području gračačke župe svaki deseti župljanin je neoženjen/neudana, dok je gotovo svako šesto domaćinstvo/obitelj samačko, s jednim članom.


No, postoji još jedna zanimljivost. Osim broja učenika u osnovnim i srednjim školama što su ih dali župnici župa u Gračac i u Rumboci, vrijedno je spomenuti podatak koji daje rumbočki župnik, fra Jure Perić. On kazuje da iz te župe na studiju ima 48 studenata, što je polovica broja učenika u osnovnoj školi.


Postoje u tim župnim statistikama (kao npr. župa Uzdol i Rama-Šćit, ali i župe Prozor) još neke „statističke sitnice“ koje je moguće izlučiti iz njihovih objavljenih podataka i analizirati ih. Ali, neka i ovi objavljeni podatci budu poticaj ne samo župnicima da – ako to nije prezahtjevno - nadopune ovakve tabele gore napomenutim, a nedostajućim, ali i sličnim podatcima (posebno podatcima o broju ženskih i muških članova njihovih župa – kako rođenih i umrlih tako i onih koji se školuju, koji su zaposleni i gdje), nego i stranačko-političkim strukturama općine Prozor-Rama ne bi li se pokušalo zaustaviti trendove iseljavanja zbog nezaposlenosti i nemogućnosti uvjeta osnivanja vlastite obitelji. Naravno, ne samo Hrvata katolika nego i Bošnjaka muslimana kao i onih koji se tako 'ne ćute'.


Istina, ne može župnik zamijeniti općinskoga činovnika koji bi trebao prikupiti i objaviti sve potrebne podatke za cijelu godinu. Ali, ako župnici već imaju prigodu, zamolili bismo ih neka nam prikupe te podatke, jer bi to bilo korisno za sve nas. A što se nagrade za učinjeni trud tiče - nek' im Bog plati!


Također, bilo bi općenito jako korisno kad bi i Medžlis Islamske zajednice Prozor objavio podatke o stanju muslimanskih duša na području općine Prozor-Rama (broj rođenih, vjenčanih, umrlih, broj džematlija i njihovih obitelji, učenika i studenata). Imali bismo time jednu sveobuhvatniju i šarolikiju religijsku sliku.


Prometej.ba, 10.1.2014.