O ovome je za FTV reportažu napravio Goran Karanović. U naselju Bare je prije rata gradnja stambenih objekata bila zabranjena. Tu je bila šetnica, rasadnik i imanje mostarskog zatvora. Poslije rata je na Barama sagrađeno elitno naselje, a u njemu – najelitnija, posljednja kuća. S jedne strane ovog objekta je trim staza, a s druge rijeka Radobolja. Vila je, prema nekim procjenama, vrijedna pet milijuna maraka i ne bi je se posramile ni holivudske zvijezde.