Prije 3 godine predsjednik asocijacije Zikret Smajlović je ispred svih studenata potpisao da školarina bude 7.000 umjesto tadašnjih 3.000 KM. Niti jedan student to nije znao. Saznali smo preko novina, portala i sl. Nije bilo nikakve pobune, inicijativa niti bilo šta slično, studenti se nisu bunili jerim je obećano da će uslovi na fakultetu biti bolji za nastavak školovanja. Tu se mislilo prije svega na materijal neophodan za rad sa pacijentima, nove stolice u amfiteatru, nove stomatološke stolice...

Nakon 3 godine, od svega obećanog se radi samo fasada na fakultetu. Obećano poboljšanje standarda na fakultetu se pogoršava. Imamo polomljen amfiteatar na kojem ne možemo sjediti, a u njemu boravimo po 4-5 sati dnevno. Kupujemo rukavice i maske, nemamo plombi, materijala za liječenje zuba, stolice cure, kapaju, ne rade lampe, pusteri za zrak. Od svega navedenoga novom reformom zdravstva je predviđeno da se Stomatološki fakultet skine sa zavoda zdravstvenog osiguranja zbog "nedefinisanog pravnog statusa fakulteta" što znači da pacijenti koji dolaze na studentske vježbe, njihovu praksu, moraju plaćati usluge koje nerijetko koštaju približno koliko i kod privatnika. Studenti ionako muku muče sa traženjem pacijenata i sada zbog ko zna kojeg razloga pacijenti će morati plaćati usluge, a to su anestezija, rtg (koji je do sada bio besplatan za stanovnike KS), pregled, vađenje kartona, popravak zuba, čišćenje kamenca i mekih naslaga, vađenje zuba i liječenje zuba. Anestezije se uveliko već naplaćuju po 2 KM iako se reforma po planiranom počinje provoditi 1.1.2017. godine. Zašto pravni odnos nije utvrđen prema ustanovi koja u svom nazivu nosi ime "Stomatološki fakultet SA KLINIKAMA" još niko nam nije objasnio. I pacijenti koje nađemo već dolaze sa dosta predrasuda, a to što nam se stolice i ostala oprema nalaze u veoma lošem stanju te predrasude uopšte ne eliminiše, nego pacijenti osjete još veći strah. To nije fakultet po europskim standardima o kakvim nam se govori, nego jedan od fakulteta sa najlošijom opremom u Europi.

I na sve to, generalni sekretar "ASSF Studentist" - (Asocijacija studenata Stomatološkog fakulteta) Melis Aščić izdaje članak iznosi da studenti ne žele smanjenje školarine i da im je sve super, jer bi se smanjenjem školarina smanjio standard na fakultetu. To sve bez znanja ijednog studenta. Mjesecima se ne oglašavaju javno u vezi odluke kojom pacijenti moraju plaćati usluge studenata, te tako direktno ugrožavaju naše obrazovanje, ali se istog trenutka oglašavaju u medijima da smo protiv smanjenja školarine, koju je pokrenuo vijećnik skupštine KS Mario Vukasović (tražeći smanjenje školarina na Farmaceutskom fakultetu, Medicinskom fakultetu i Stomatološkom fakultetu).

Željeli bismo da pokrenemo inicijativu i kažemo istinu jer se očigledno netko igra sa nama.

Glas studenata Stomatološkog fakulteta u Sarajevu