Kvalitet jednog vremena i društva može se izmeriti količinom pročitane poezije, mislio je Oktavio Paz. Danas je pesništvo intelektualna i emotivna svetkovina odabranih posvećenika, onih koji su izbegli zamke obezduhovljenog sveta. Lirika je proterana sa trgova, izgnana iz hramova kulture, bačena na skrivene police u knjižarama i bibliotekama i ostavljena da čeka neka otmenija pokoljenja. Naša civilizacija pluta bez cilja. Živimo pod vlašću nasilja, laži, prevarom stečene dobiti, pokoravajući se grubosti i bezobzirnosti politike, a sve zbog iskorenjenosti i gubitka veze sa drevnom baštinom. Poput antičkih ruševina izviruju ostaci nekog humanijeg vremena, dajući nam pokatkad snagu da preživimo.


kavafi 2


Opet jedan pesnik može biti svetionik u ponoćnoj pomrčini. Grk iz Aleksandrije, na večitoj straži pred najezdom varvara, govori sporo, ali odmereno, proživljeno i mudro. Konstantin Kavafi jeste poetsko čudo modernog doba. Iako uronjen u helenski literarni korpus, dakle primetno fasciniran tradicijom, aleksandrijski poeta ipak vešto uspeva da ostvari posve osobenu lirsku formu i nadiđe svaki prepoznatljiv stil. Kavafijeva poezija je didaktična i ironična, sa vrlo jasnom poentom. Ona nas vraća u vreme bogova sa Olimpa, u hrerojsko razdoblje čovečanstva, kada je misao imala svoj zlatni pijedestal. Poetske slike, sastavljene od delića istorije, filozofije, poprskane tintom melanholije, bude u čitaocu divotan osećaj dodira sa nečim beskonačnim.


kavafi 3


Upravo u tom susretu sa pesnikom i njegovim nadahnućem rađa se nova nada da nisu svi glasovi razuma i vesnici lepote netragom nestali. Kavafijeve pesme nam govore i ko smo, i odkle smo, i zarad čega smo i kuda to stremimo. Njegova opsesija da što jasnije izrazi sebe postaje i naša opsesija. Nešto se prelama u nama, shvatamo da spasenja iz kandži dosade i besmisla ima samo ako pažljivo slušamo „tajni zvuk događanja“, jer oni koji ga slušaju s obožavanjem, njima će i pripasti sva svetlost budućnosti. Stoga možemo biti ponosni na činjenicu da jasno razaznajemo glas pesnika jer „napolju na ulici narod ništa ne čuje“.


(„70 pesama“, Kostantin Kavafi, „Rad“, Beograd, 2006)


kavafi 4


Nemanja Rotar | Radio Gornji Grad