[Pitanje geocentrizma] važno je zbog toga što se u samom temelju modernog mentaliteta nalazi kopernikanski princip, tj. uvjerenje da mi ljudi nismo ništa posebno, da ne zauzimamo nikakav poseban položaj u svemiru te da smo u konačnici samo produkt vremena i slučajnosti. Ako bismo mogli pokazati da Zemlja zauzima poseban položaj i da se zapravo nalazi u samom središtu svemira, onda bi to značilo da ju je Netko sa velikim N tamo postavio, jer nije moguće slučajno biti u središtu. Jednom kada bi se to prihvatilo, to bi nužno moralo promijeniti čitav svjetonazor, budući da je svjetonazor današnjice praktični ateizam koji se promiče kroz ateizam u kozmologiji Velikog praska i multisvemira, produženoj ruci Darwinove evolucionističke teorije. Povratak na geocentrizam također bi značio da je Katolička crkva bila u pravu kada je osudila Galileja i heliocentrični sustav. To bi obnovilo vjeru u Crkvu, a i sama bi Crkva mogla obnoviti vlastitu vjeru u to da ju Bog uvijek vodi kada izlazi sa službenim i obvezujućim naukom. Duh Sveti nije odlučio otići na godišnji odmor u vrijeme kada se Crkva bavila slučajem Galilei. To bi također pokazalo da se ne moramo bojati uzimati Sveto pismo zdravo-za-gotovo. Biblija kaže da se Zemlja ne giba. Ovo je jednako istinito kao kada Isus u Bibliji kaže „Ovo je moje tijelo,“ što znači da je Isus fizički prisutan u Euharistiji. Jednom kada cijelu Bibliju prihvatimo kao istinitu Božju riječ i vjerodostojnu u svemu što kaže, onda možemo ponovo izgraditi društvo na toj osnovi – društvo koje je danas izgubilo povjerenje u Sveto pismo. Cijeli liberalni pokret u katolicizmu koji je počeo 1800-ih i od Crkve u 20. i 21. stoljeću napravio olupinu, svoj zamah vuče od revolucije koja je uslijedila iz činjenice da su svi vjerovali da je Crkva iz Galilejevog vremena pogriješila što je osudila njega i njegov sustav. Ako je Crkva mogla napraviti tako golemu grešku u slučaju Galileo, mislili su, u čemu je još mogla pogriješiti? I tako su počeli u svakom kutku tražiti nove „pogreške“. Tako je došlo i do toga da se sve što se liberalnom umu u Crkvi ne sviđa naprosto proglasi „pogreškom“. Godine 2009. papa Benedikt posjetio je Škotsku. Tamo je vidio crtež na gradskom zidu u kojem žena odjevena u svećeničku reverendu drži kalež i hostiju. S njezine lijeve i desne strane nacrtani su prekrižene figure Galileja i Kopernika uz riječi „OOPS!“ Očita je poruka da je Crkva napravila pogrešku s Galilejom i da će na isti način pogriješiti i po pitanju ređenja žena za svećeništvo. Koliko smo samo čuli da kritičari Crkve govore: „Crkva je pogriješila s Galilejom. Što li još krivo naučava?“ Slučaj Galileo predugo je služio kao palica za ušutkivanje Crkve. Kao što je Slote rekao Natalie u romanu Vjetrovi rata  [Herman Wouk], „Kršćanstvo je mrtvo i trune od dana kada mu je Galileo prerezao grkljan.“ Vrijeme je da se pokaže, putem znanosti, da je Crkva bila u pravu, a Galileo u krivu. Kao što je vlč. Walter Brandmüller, vodeći vatikanski povjesničar, napisao u svojoj knjizi Svjetla i sjene (2009), „Najnovija znanstvena istraživanja opravdavaju Crkvu iz 1633.“ Izjava ovog crkvenog dužnosnika ne može biti istinitija.

 

 

(...) Moja nastojanja rezultirala su knjigom u tri sveska, Galileo Was Wrong: The Church Was Right (Galileo je bio u krivu: Crkva je bila u pravu), koja će ovih dana doživjeti svoje deveto izdanje. U knjizi se, pažljivim znanstvenim ispitivanjem, pokazuje da Zemlja nije samo fiksirana u prostoru već i da se nalazi u središtu svemira oko kojeg se sve okreće. Posljednje nastojanje da ovu poruku prezentiram javnosti je produkcija kvalitetnog kino-filma s naslovom Princip, kojeg se nadamo emitirati u američkim kinima u proljeće 2014. Za ostatak svijeta, bit će dostupan i na DVD-u. Također se spremamo napraviti i drugi film na DVD-u koji će biti više tehnički orijentiran, sa naslovom Putovanje u središte svemira, koji bi trebao izići istovremeno kad i Princip.

 

8301499b65f7

 

(...) budući se službeni nauk ne može mijenjati, a uz to ga Crkva nikada nije službeno niti opozvala. Geocentrizam predstavlja apsolutni konsenzus crkvenih otaca i srednjovjekovnih naučitelja. Kao što je [sv. Robert] kard. Bellarmino rekao Galileju pozivajući se na sv. Sabor u Trentu, ako se crkveni oci oko nekog nauka nalaze u konsenzusu, onda smo dužni u to vjerovati. Osude protiv Galileja i heliocentrizma izdane 1616. i 1633. godine pod Pavlom V. odnosno Urbanom VIII. nikada nisu odbačene službenim činom Crkve. Moglo bi se čak i reći da je geocentrizmu nezabludiv jer je riječ o dosljednom naučavanju redovnog učiteljstva Crkve. Naravno, „neslužbeni“ nauk današnje Crkve, ako taj izraz uopće ima smisla, je heliocentrizam, budući da je većina katoličkih klerika danas vrlo liberalna i pod utjecajem pogrešne ideje da je znanost opovrgnula geocentrizam i da je Crkva 1600-ih pogriješila što je osudila Galileja.


(...)


Komentar portala Prometej.ba: Nema nade za planetu Zemlju.