Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Odboru za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Skupštine Srbije, Predsedništvu Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i senatima Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Banjaluci dostavljena je peticija za reviziju izučavanja teorije evolucije u školama i na fakultetima, saznaje dnevni list Danas.

Peticiju protiv izučavanja Darvinove teorije evolucije potpisala su 52 akademika, naučna savjetnika i profesora univerziteta, 61 doktor nauka, pet magistara nauka, pedeset liječnika specijalista, 24 inženjera, 19 profesora srednjih škola, 14 filozofa, filologa i sociologa, 25 diplomiranih pravnika i ekonomista, pet farmaceuta i hemičara, osam umjetnika, pet novinara i pet svećenika.

U obrazloženju peticije između ostaloga piše: „Kroz nastavu biologije, teorija evolucije zauzima sve tvrđe neodarvinističke dogmatske stavove. Globalisti i ateisti, koji danas u svetu zauzimaju najuticajnije pozicije, iz ličnih i globalističkih razloga, afirmišu teoriju evolucije i finansiraju promotere ove teorije. Danas se u celom svetu javljaju brojni poznati i priznati naučnici, među kojima ima i značajan broj ateista, koji upozoravaju da je teorija evolucije hipoteza čiji su stavovi o nastanku sveta, života i čoveka naučno nedokazivi ili u suprotnosti sa naučnim činjenicama.“

Dnevni list Danas razgovarao je s Ljiljanom Čolić, jednom od potpisnica peticije, profesoricom Univerziteta u Beogradu i ministricom prosvjete u vladi Vojislava Koštunice, koja je tada pokušala ukinuti teoriju evolucije u nastavnom planu. „Darvinova teorija vređa vernike Srpske pravoslavne crkve i ja sam prvenstveno zbog toga mišljenja da bi je trebalo ukinuti iz nastavnog programa“, rekla je Čolić.

Upitana da li je ona predstavnik SPC ili profesor univerziteta i naučnica, Čolić kaže da je ona prije svega pravoslavna vernica. "I da vam kažem, teorija evolucije i tvrđenja da je čovek nastao od majmuna vređa sve vernike, a ne samo pravoslavne", zaključuje Čolić u izjavi za Danas, pokazujući time da ne poznaje ni osnovne postulate teorije evolucije. To što je po struci filologinja koja predaje otomanski turski jezik i paleografiju (izučavanje starih rukopisa) ipak ne znači da ne bi trebala saznati osnovne stvari o predmetu o kojem decenijama govori.

Peticija bi mogla doći do Skupštine Srbije, gdje će je dočekati muftija Muamer Zukorlić, u funkciji predsjednika Odbora za nauku, obrazovanje i tehnološki razvoj. On u izjavi za N1 ističe da poštuje svačije mišljenje i da ne želi nametati svoje stavove, ali da je od njega besmisleno očekivati da vjeruje u bilo šta drugo osim u ono što je svjetonazor monoteističke vjere. Pitanje je onda što na toj funkciji radi čovjek koji smatra da se u naučne činjenice može vjerovati ili ne vjerovati, zavisno od nečijeg predubjeđenja ili svjetonazora.

Za profesora Željka Tomanovića, dekana Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, peticija ne predstavlja novinu. „Radi se o starim kreacionističkim idejama koje su potpuno anahrone i nenaučne. Ne postoji nijedno naučno saznanje koje ide u prilog navedenim tvrdnjama i negiranju evolucije. Kreacionističke ideje su potekle od kvazireligijskih organizacija iz SAD-a i ostalih zapadnih zemalja, a danas su raširene svuda. Mada sam siguran da državne institucije neće ozbiljno shvatiti peticiju, ipak će visokoškolske i naučne ustanove reagovati kod nadležnih“, rekao je Tomanović za Danas.

Srbijanka Turajlić, profesorka Univerziteta u Beogradu u penziji i bivša pomoćnica ministra prosvete u vladi Zorana Đinđića, za Danas kaže da bi imala daleko više razumijevanja da su neki od potpisnika peticije, koji vjerovatno imaju stručna znanja o evoluciji, pokrenuli ozbiljnu raspravu na tu temu koja argumente ne bi crpila iz titula već iz svjetski poznatih i priznatih naučnih rezultata. „Ja svakako nisam kvalifikovana da raspravljam o tome kako treba da izgleda nastava evolucije, sasvim sigurna da se pitanje sadržaja bilo koje nastavne jedinice ne može rešavati peticijom koju potpisuju razni ljudi, zvučnih titula koje izvesno svedoče o njihovoj kvalifikovanosti da daju relevantno mišljenje o oblastima na koje se te titule odnose, ali ni na koji način ne ukazuju na to da su se potpisnici ikada bavili pitanjima evolucije, odnosno da su zaista stručni da o tome meritorno govore“, navodi ona. „Ovako formulisana sa apriornim napadom na globaliste i ateiste i izvore finansiranja, meni peticija liči na pamflet“.

„Koliko god da svedočimo urušavanju obrazovnog sistema u našoj zemlji, iskreno se nadam da on još uvek nije došao do tačke kada će se o sadržaju nastave odlučivati pamfletskim nadglasavanjem“, naglašava ona.

Prema riječima Žarka Koraća, člana Odbora za nauku, obrazovanje i tehnološki razvoj i samostalnog poslanika na listi Liberalno-demokratske partije, napad na teoriju evolucije sa klerikalnog stanovišta koje samo maskira pseudonaučnim argumentima je povratak u doba inkvizicije koja je određivala šta je javno prihvatljivo, a šta ne. „Ne postoji savremena biologija bez teorije evolucije koja je njena osnova. Srbija je sekularna država i sadržaj njenih školskih programa određuju stručnjaci a ne skupina klerikalnih lekara prema svojim političkim ubeđenjima. Ovaj apel odgovara iranskoj teokratiji a ne modernoj državi. I uzgred, naučno je potpuno besmislen“, zaključuje Žarko Korać za Danas.

Danas/Prometej.ba/F.Š.