Zato što se mahom radi o ljudima koji nisu u stanju razgovarati i razmišljati o principima, svjetonazorima,  temeljnim načelima koja su im potpuno ista. Preuskih su shvaćanja da bi razumjeli opće principe.


Jedino su u stanju gledati isti svijet isključivo i samo sa svoje točke gledišta, odakle im svima izgleda drugačije. Kao dva čovjeka koji stoje na suprotnim obroncima planine i svađaju se čija je to zapravo planina i tko na njoj stoji.


Svakom od njih planina izgleda drugačije jer je gleda je s različite strane. Nisu u stanju individualno se izdići iznad okruženja i prevazići etnocentrizam - tumačenje svijeta prema sebi, onome kako je kod tebe, i smatranje da je jedino tako ispravno, apsolutna istina.


Ne mogu sagledati stvari općenito i shvatiti da se radi o različitim pogledima na jedno te isto. Mada, da to i urade, onda više ne bi ni bili nacionalisti.


Autor: Dino Šakanović

Prometej.ba | 5.12.2013.