U ponedjeljak, 9. studenoga 2015. Zoran Grozdanov, suradnik našeg portala, obranio je doktorat na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Odsjek za filozofiju) s temom “Spekulativni Veliki petak u ranoj filozofiji G. W. F. Hegela i ranoj teologiji J. Moltmanna”, izrađen pod mentorstvom dr. sc. Željka Pavića. Rad je branio pred komisijom u sastavu: prof. dr. Lino Veljak, prof. dr. Igor Mikecin i prof. dr. Ivan Karlić (Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu). Zoran je stekao zvanje doktora znanosti iz područja filozofije.

Grozdanov je teolog, prevoditelj i izdavač, rođen u Rijeci. U izdavačkoj kući Ex libris urednik je niza ecumenica i ars haeretica te izdanja na hrvatskom jeziku časopisa Concilium. Predavač je na Centru za protestantsku teologiju Sveučilišta u Zagrebu.