Biljke prizemnog sloja u vazdazelenim šumama

U nizu tekstova koji slijede bit će prikazan dio biljnoga svijeta s ramskog područja. To će biti doprinos upoznavanju živog svijeta jednog dijela naše države
Učitavam...