Nakon što smo objavili članak Nacionalistička poćera i ćeskoba u kojem smo tematizirali želju crnogorskih nacionalista da crnogorski jezik učine autohtonim jezikom standardizirajući samo jedan oblik (dijalekatski), onaj najmanje sličan srpskom jeziku, dobili smo pet fotografija Bukvara za koji Ministarstvo prosvjete CG tvrdi da nije zvaničan, ali jeste preporučen od strane prosvjetnih radnika za korištenje u nastavi. Matematika je odveć poznata, nastavnici ne preporučuju udžbenike djeci bez blagoslova politike.

Ponovo su lingvisti pokazali raskošan talent i izvršili jotovanje riječi i gdje to nije bilo potrebno pri čemu je sjever postao śever a sedlo (ne sjedlo) je postalo śedlo. I prevodi su stradali pod ovim kalamburom pa je Hesseova Igra staklenih perli postala Igra staklenih đinđuva.

Da bi se mentalna kastracija, koju će ovaj udžbenik počiniti djeci, opravdala prividom naučnosti uvodi se za primjere periferna leksika, tačnije, hipokoristici (deformirane riječi, riječi od milja, modifikovane riječi). Takve riječi oponašaju primjere u udžbeniku, a koji su zapravo trebali biti izvedeni iz primarne (opšte) leksike. Sjutra, koje je śutra, će obrazovati cijelu generaciju koja će govoriti i pod stare dane tepajući jedni drugima, źenica što će se odnositi na zjenicu (ekavski: zenica) a ne na deminutiv od riječi žena.

Fotografije će ilustrovati šta čini nacionalistička poćera i ćeskoba:

Pripremio: S.B.