Na ratištu, podivljali ljudi su razvlačili tuđu imovinu.

Ja sam uzeo jednu knjigu.

Veliki regal mi je zaličio na Kiklopa. Na mestu gde je bio televizor, zjapila je velika rupa.

Na niskom stoliću je za nekim detetom ostala sveska od 40 listova i obična zelena olovka na kojoj je pisalo toz. Takve sam olovke i ja imao kao đak. Nisam imao zarezač, pa sam ih oštrio kuhinjskim nožem. Dokle god je moglo, dok nije ostao patrljak, premali i za dečije prste. Tada se kupovala nova olovka.

Otvorio sam koricu boje novog crepa i na prvom listu sveske sa uskim i širokim linijama napisao:

Uzeo sam jednu knjigu.

Moram da čitam.

Da ne gledam ovo.

Da ne poludim.