U kućama
Nalaze oduška
Dok viču na ženu
Ili iskale bijes
Uz brlju
U prljavoj baraci
Negdašnji temelji društva
Ponosni Titovi rudari

Odani naciji
Vjeruju da u njoj leži
Ono nešto
Što su zaboravili
U godinama dok im se
Nudila utvarna država
Kao sifilistična kurva
Na staničnom peronu

Ulaze u rajske kartoteke
Preko lokalnih vjerskih lica
I svojom smrću potvrđuju
Božiju nazočnost na zemlji

Prevara ih održava
Kao gorivo razdrndani motor
Uspravlja njihove kičme
Čini dvonošcima koji broje dane