U nedjelju 10. maja bit će emitirana i peta po redu epizoda karantenskog projekta Kvadrat 2020 na temu „Pandemija patrijarhata: kako prizvati bauk feminizma?”

U drugoj epizodi Kvadrata, rasprava o pandemiji kapitalizma dala je naslutiti da ona stoji u saglasju sa pandemijom patrijarhata, te upućuje na kritičnost spram sistema u kojem se javlja i pandemija koronavirusa. Također, drugi trenutni izazovi – poput legitimacijskog narativa 90-tih godina koji se u svoj svojoj silini potvrđuje i u toku vanrednog stanja, ili pak najnovija rehabilitacija retrogradnih ideologija iz prošlog stoljeća, zahtijevaju pristup iz feminističkog uklona.

Društvene okolnosti izazvane pandemijom, u prvom redu politika samoizolacije i politika #stayhome pomjera javni prostor u sferu privatnog. Femicid je jedan od takvih problema – nasilje nad ženama, fizičko i/li seksualno zlostavljanje ne samo da su normalizirani u stanju i prije pandemije jer se ono često i ne prijavljuje zbog nepovjerenja spram nadležnih institucija, već nažalost predstavlja i kulturološki problem, koji se sada samo intenzivirao. Brojne djelatnosti – naročito one uslužne, a u kojima većinom rade žene – poput radnica na trafikama, medicinskih sestara, radnica u trgovinama i sl., izložili su upravo žene u prve redove kada je u pitanju opasnost od moguće zaraze koronavirusom.

Da li je za balkansko društvo ukorijenjenost patrijarhata društvena zaraza, i kako se oduprijeti percepcijama koje – s druge strane, na feminizam gledaju kao na zarazu koja se širi? Da li se, na koncu, balkansko društvo zaista nešto posebno razlikuje od onoga, tzv. razvijenog zapadnog – gdje kapitalistička logika tržišta, konkurentnosti i produktivnosti ženu također marginalizira. Nije li percepcija tradicionalističkog Balkana spram ženske emancipacije samo zapadnocentrična, kolonijalna slika spram njega – koja svoje izvore također nalazi u patrijarhalnim kodovima? Na koji način pobuditi slavno emancipatorsko naslijeđe ženskog pokreta na ovim prostorima, kako se feminizmom boriti protiv historijskog revizionizma i buđenja fašizma...

O tim i drugim pitanjima diskutujemo sa Hanom Ćurak, medijskom producenticom i aktivisticom koja živi na relaciji Sarajevo-Berlin, Kosanom Beker, programskom direktoricom udruženja građanki FemPlatz iz Pančeva, Marijanom Bijelić iz Centra za građansku hrabrost i Femrevolta iz Zagreba, te Anjom Ilić, aktivisticom organizacije Marks21 iz Beograda.

Livestream počinje tačno u 20:00 putem FB stranice Kvadrat 2020.


Prometej.ba


Kvadrat 20: Vrijeme je za provjetravanje ustajalih krugova