Amir Purić: Grad u Babinoj sjeni

U njegovoj glasačkoj armiji, budite sigurni, najmanji je procenat oportunista u odnosu na njihov broj u drugim strankama

Rijad Cerić: JAJCE – Kraljevski grad

Jajce je grad u kojem hodajući kroz jednu ulicu možete vidjeti srednjovjekovnu, tursku i austrougarsku gradnju i to sve u 50 metara

Dijana Hercegovac: Moj grad Zenica

Glavna čaršijica Zenice, nekadašnjeg regionalnog i industrijskog centra danas više sliči kojekakvoj kasabi, dotrajaloj i blatnjavoj

Mujo Adžemović: Grad pod dva imena

Naime, godinama u ovom gradiću vlada sirovi desničarski mentalitet s obje strane nevidljive granice, što za uzročno – posljedičnu sliku može uzeti događaje i žestinu ratnog stanja

Dušica Stevanović: Kolijevka Banjaluke

Na području cijelog grada, potencijal termalih voda nije nikada dovoljno ispitan. Prema nekim pretpostavkama, pravo neistraženo bogatstvo se nalazi na dubinama od 2,5 do 3 kilometra u zemlji
Učitavam...