Nubija, posljednji odsjaj koptskog Egipta

Nubija je, u najširem smislu, područje koje se prostire od juga Egipta do početka etiopskih visoravni (većim dijelom današnji Sudan)

Kopti u Egiptu

U državnim školama u Egiptu kopti imaju preko 20% studenata, a na sveučilištima gotovo trećinu svih studenata čine kopti. Zajednica koja pokazuje takvu živu želju za životom i naobrazbom svojih članova svakako zaslužuje poštovanje

Arapsko osvajanje Egipta

Može se zaključiti kako je Egipat, uoči arapske invazije, po mnogo čemu oslabljena zemlja, iscrpljena ekonomskim izrabljivanjem, koje je popraćeno političkim i religijskim pritiscima, civilno i vojno loše upravljan, poprište socijalno-političkih i religijskih sukoba

Nastanak i razvoj kršćanskih crkava u Egiptu

Od 6. stoljeća u Egiptu postoje dva patrijarhata: kalcedonski (grčko-pravoslavni) sa sjedištem u Aleksandriji i koptski sa sjedištem u Kairu, a kasnije nastaje i treći, Koptski katolički patrijarhat

Izgubljeni zavičaj

Sporazum u Lozani 1923. predviđa međusobnu razmjenu stanovništva između Grčke i Turske

„Armensko pitanje“ završava u genocidu

Na početku XX. stoljeća bilo je moguće uništiti skoro čitav jedan narod, skoro na opću ravnodušnost prosvijećenog svijeta, tako da je sam Hitler pred invaziju na Poljsku zabrinutim generalima za moguće reakcije svijeta rekao: „Tko se još sjeća Armenaca!“

Armenci, između Crkve i nacije

Armenci su bili među onima koji su najviše profitirali od reformi u Osmanskom Carstvu. Mnogi Armenci zauzimali su vrlo visoke položaje u državnoj upravi, puno više od drugih kršćanskih zajednica

Tur Abdin, planina slugu Božjih

Na području Tur Abdina, do početka prošlog stoljeća živjelo je preko petsto tisuća kršćana, većinom siro-jakobita, siro-katolika, kaldejaca-katolika, Armena i Asiraca. Danas ih je ostalo oko 2500 na cijelom području
Učitavam...