Islamske zemlje i ljudska prava

U diskusiji oko ljudskih prava, mogu se u islamskom svijetu razlikovati tri temeljne tendencije: konzervativna, pragmatična i reformistička

Arapsko proljeće ili Arapska zima?

Ubrzo po dolasku na vlast Muslimanske braće pojačava se nasilje nad kršćanima. Nije stoga čudo što je 2013. godine koptski patrijarh Tovadros II. podržao vojni udar kojim je svrgnut Muhamed Mursi

Nubija, posljednji odsjaj koptskog Egipta

Nubija je, u najširem smislu, područje koje se prostire od juga Egipta do početka etiopskih visoravni (većim dijelom današnji Sudan)

Kopti u Egiptu

U državnim školama u Egiptu kopti imaju preko 20% studenata, a na sveučilištima gotovo trećinu svih studenata čine kopti. Zajednica koja pokazuje takvu živu želju za životom i naobrazbom svojih članova svakako zaslužuje poštovanje

Arapsko osvajanje Egipta

Može se zaključiti kako je Egipat, uoči arapske invazije, po mnogo čemu oslabljena zemlja, iscrpljena ekonomskim izrabljivanjem, koje je popraćeno političkim i religijskim pritiscima, civilno i vojno loše upravljan, poprište socijalno-političkih i religijskih sukoba

Nastanak i razvoj kršćanskih crkava u Egiptu

Od 6. stoljeća u Egiptu postoje dva patrijarhata: kalcedonski (grčko-pravoslavni) sa sjedištem u Aleksandriji i koptski sa sjedištem u Kairu, a kasnije nastaje i treći, Koptski katolički patrijarhat

Izgubljeni zavičaj

Sporazum u Lozani 1923. predviđa međusobnu razmjenu stanovništva između Grčke i Turske

„Armensko pitanje“ završava u genocidu

Na početku XX. stoljeća bilo je moguće uništiti skoro čitav jedan narod, skoro na opću ravnodušnost prosvijećenog svijeta, tako da je sam Hitler pred invaziju na Poljsku zabrinutim generalima za moguće reakcije svijeta rekao: „Tko se još sjeća Armenaca!“
Učitavam...