Arapsko osvajanje Egipta

Može se zaključiti kako je Egipat, uoči arapske invazije, po mnogo čemu oslabljena zemlja, iscrpljena ekonomskim izrabljivanjem, koje je popraćeno političkim i religijskim pritiscima, civilno i vojno loše upravljan, poprište socijalno-političkih i religijskih sukoba

Nastanak i razvoj kršćanskih crkava u Egiptu

Od 6. stoljeća u Egiptu postoje dva patrijarhata: kalcedonski (grčko-pravoslavni) sa sjedištem u Aleksandriji i koptski sa sjedištem u Kairu, a kasnije nastaje i treći, Koptski katolički patrijarhat

Izgubljeni zavičaj

Sporazum u Lozani 1923. predviđa međusobnu razmjenu stanovništva između Grčke i Turske

„Armensko pitanje“ završava u genocidu

Na početku XX. stoljeća bilo je moguće uništiti skoro čitav jedan narod, skoro na opću ravnodušnost prosvijećenog svijeta, tako da je sam Hitler pred invaziju na Poljsku zabrinutim generalima za moguće reakcije svijeta rekao: „Tko se još sjeća Armenaca!“

Armenci, između Crkve i nacije

Armenci su bili među onima koji su najviše profitirali od reformi u Osmanskom Carstvu. Mnogi Armenci zauzimali su vrlo visoke položaje u državnoj upravi, puno više od drugih kršćanskih zajednica

Tur Abdin, planina slugu Božjih

Na području Tur Abdina, do početka prošlog stoljeća živjelo je preko petsto tisuća kršćana, većinom siro-jakobita, siro-katolika, kaldejaca-katolika, Armena i Asiraca. Danas ih je ostalo oko 2500 na cijelom području

Biti kršćanin u Saudijskoj Arabiji

Jedina zemlja u kojoj je zabranjeno prakticiranje ijedne druge vjere osim islama jest Saudijska Arabija, pravdajući se tradicijom da je Arabija za muslimane Sveta zemlja, i da se čitava zemlja tretira kao jedna velika džamija

Palestinci kršćani: dvostruko nepoželjni

Od kraja XIX. st. područje Palestine i Izraela napustilo je 85 % kršćana. Oni se osjećaju dvostruko nepoželjni: Izraelci ih ne prihvaćaju jer su Palestici, a Palestinci–muslimani, jer su kršćani
Učitavam...